Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1391/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt danh sách đơn vị sản xuất thủy điện thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1391/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 02/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1391/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TCLN-KHTC ngày 21/3/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về trình tự đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng”;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam tại Tờ trình số 145/TTr-SNNPTNT ngày 02/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các đơn vị sản xuất thủy điện thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đơn vị thủy điện theo danh sách tại Điều 1 triển khai thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài chính; Cục Thuế Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; các đơn vị sản xuất thủy điện và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, KTN.
D:\minh tam b\Nam 2012\Quyet dinh\Lam nghiep\05 02 QD phe duyet danh sach cac don vi su dung dvmtr.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THỦY ĐIỆN THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
(Kèm theo Quyết định số: 1391/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Các cơ sở sản xuất thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):

 

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Địa điểm nhà máy (tại huyện)

Ghi chú

1

Cty Cổ phần Thủy điện A Vương

 Số 78 A, Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng

 Đông Giang

 

2

Công ty Thủy điện Sông Tranh 2

 Số 04, Quy Mỹ, P. Hòa Cường Nam, Tp Đà Nẵng

 Bắc Trà My

 

2. Các cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):

 

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Địa điểm nhà máy (tại huyện)

Ghi chú

1

Cty Cổ phần thủy điện GERUCO Sông Côn 2 (Bậc 1,2)

 Khu Dân cư Vạn Tường - Hòa Khánh Bắc - Đà Nẵng

 Đông Giang

 

2

Tổng Cty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp - ĐĂK MI 4 (A,B,C)

 Ngã Ba Làng Hồi - Phước Xuân - Phước Sơn

 Phước Sơn

 

3

Cty Cổ phần Hoàng Anh Quảng Nam - Sông Cùng

115 Nguyễn Tất Thành - Tp Đà Nẵng

 Đại Lộc

 

4

Cty Cổ phần Phú Đại Lộc - Đại Đồng

Thôn An Định - Đại Đồng - Đại Lộc

 Đại Lộc

 

5

Cty Cổ phần Sông Ba - Khe Diên

230 Nguyễn Tri Phương - Tp Đà Nẵng

 Nông Sơn

 

6

Cty Cổ phần Za Hưng

Đường Hồ Chí Minh - Za Hung - Đông Giang

 Đông Giang

 

7

Cty Cổ phần Xây dựng 699 - Trà Linh 3

201 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội

Nam Trà My

 

8

Cty Cổ phần thủy điện Sông Vàng - An Điềm II

332 Đường 2/9 - Hoà Cường - Tp Đà Nẵng

Đông Giang

 

9

Cty Cơ khí áp lực Mạnh Nam - Tà Vi

79 Xuân Diệu - Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng

 Bắc Trà My

 

10

Xí nghiệp Điện cao thế QN-ĐN Phú Ninh - An Điềm

Xã Tam Đại - Phú Ninh - Quảng Nam

Phú Ninh

 

11

Hợp tác xã DUY SƠN II

 Xã Duy Sơn - Duy Xuyên

Duy Xuyên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1391/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt danh sách đơn vị sản xuất thủy điện thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77