Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 134/2003/QĐ-TTg về việc chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận thành Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 134/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 134/2003/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC CHUYỂN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÚI CHÚA, TỈNH NINH THUẬN THÀNH VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA, TỈNH NINH THUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1512/BNN-KL ngày 16 tháng 6 năm 2003) và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (Công văn số 1291/KT ngày 10 tháng 6 năm 2003).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận thành Vườn quốc gia trong hệ thống các khu rừng đặc dụng Việt Nam, gồm các nội dung sau:

1. Tên gọi: Vườn quốc gia Núi Chúa.

2. Địa điểm, ranh giới và toạ độ:

a) Phần diện tích trên đất liền nằm trên địa phận các xã: Công Hải, Lợi Hải, Vĩnh Hải và Phương Hải thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

- Ranh giới: Phía Bắc giáp huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

Phía Đông Nam và phía Đông giáp biển Đông.

Phía Tây và Phía Nam giáp vùng đệm của Vườn quốc gia Núi Chúa.

- Toạ độ địa lý: Từ 110 35’ 25’’ đến 110 48’38’’ Vĩ độ Bắc.

Từ 1090 04’ 05’’ đến 1090 14’15’’ Kinh độ Đông.

b) Phần diện tích trên biển:

- Ranh giới: Phía Bắc là Mũi Đá Vách.

Phía Nam là Hòn Chông.

Chiều dài đường bờ: 24,96 km.

Chiều rộng nhất từ bờ ra biển: 4,5 km

3. Mục tiêu của Vườn quốc gia Núi Chúa:

- Bảo tồn tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng, biển Nam Trung Bộ, đặc biệt là hệ sinh thái rừng khô tiêu biểu và độc đáo của Việt Nam với các loài động, thực vật rừng biển đặc hữu, quý hiếm. Phát huy những giá trị và chức năng của rừng trong việc bảo vệ môi trường.

- Phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục về môi trường và hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên.

- Khai thác tiềm năng thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là các xã thuộc vùng đệm của Vườn quốc gia.

4. Quy mô diện tích và các phân khu chức năng:

- Tổng diện tích tự nhiên của Vườn quốc gia là: 29.865 ha.

Trong đó:

+ Phần diện tích trên đất liền là: 22.513 ha.

+ Phần diện tích trên biển là: 7.352 ha.

- Các phân khu chức năng:

a) Phân khu chức năng trên đất liền:

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 16. 087 ha.

Phân khu phục hồi sinh thái: 6. 421 ha.

Phân khu hành chính dịch vụ: 5 ha.

b) Phân khu chức năng trên biển:

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 568 ha ( phạm vi từ Bãi Nhỏ đến lạch Nước Ngọt, chiều dài 6,3 ha).

Phân khu bảo vệ rùa biển: 99 ha.

Phân khu bảo vệ cỏ biển: 84 ha.

Phân khu hỗ trợ, bảo tồn tài nguyên sinh vật biển: 6. 299 ha.

Phân khu du lịch sinh thái biển: 329 ha.

5. Vùng đệm của Vườn quốc gia Núi Chúa:

Vùng đệm của Vườn quốc gia Núi Chúa có diện tích là 7.350 ha, nằm trên địa bàn 6 xã: Công Hải, Lợi Hải, Vĩnh Hải, Tri Hải, Nhân Hải và Phương Hải thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm:

- Chỉ đạo lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Núi Chúa và Dự án đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm của Vườn quốc gia Núi Chúa theo các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Núi Chúa.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Núi Chúa:

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quyết định về tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Núi Chúa theo quy định tại Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thống nhất của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 134/2003/QĐ-TTg về việc chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận thành Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.794
DMCA.com Protection Status