Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 118/2000/QĐ-BNN-BVTV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 20/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/2000/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÁC THAO TÁC KỸ THUẬT KIỂM TRA VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ vào Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật công bố ngày 15/02/1993 và Nghị định số 92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ ban hành Điều lệ về Kiểm dịch thực vật;
Căn cứ vào Nghị định 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về các thao tác kỹ thuật kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và thủ tục lập hồ sơ kiểm dịch thực vật".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 91/1998/QĐ/BNN-BVTV ngày 02/7/1998 và Quyết định số 106/1999/QĐ/BNN-BVTV ngày 26/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3.
- Cục Bảo vệ thực vật.
- Vụ KHCN & CLSP.
- Các đơn vị có liên quan.
- Lưu VP Bộ, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
THỨ TRƯỞNG 
Ngô Thế Dân


QUY ĐỊNH

VỀ CÁC THAO TÁC KỸ THUẬT KIỂM TRA VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 118 / 2000/QĐ/BNN-BVTV ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Điều 1. Các thao tác kỹ thuật kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được áp dụng thống nhất theo TCVN 4731- 89, về " Kiểm dịch thực vật, phương pháp lấy mẫu".

Điều 2. Cục Bảo vệ thực vật quy định chi tiết các thao tác kỹ thuật kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật cho các loại hình chuyên chở, đóng gói, bảo quản và từng nhóm vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; quy định thao tác giám định đối với từng loại sinh vật gây hại trong từng nhóm vật thể và thao tác điều tra sinh vật gây hại trên từng loại cây.

Điều 3. Hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật gồm có:

1. Giấy đề nghị cấp giấy phép kiểm dịch giống thực vật nhập khẩu ( Mẫu 1).

2. Giấy phép kiểm dịch giống thực vật nhập khẩu (Mẫu 2).

3. Giấy khai báo kiểm dịch thực vật ( Mẫu 3).

4. Biên bản kiểm tra kiểm dịch thực vật đối với phương tiện chuyên chở

( Tàu thuỷ, máy bay, xe lửa, xe hơi...) ( Mẫu 4).

5. Biên bản kiểm dịch và lấy mẫu hàng thực vật ( Mẫu 5).

6. Biên bản điều tra sinh vật hại tài nguyên thực vật ( Mẫu 6).

7. Phiếu tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật ( Mẫu 7).

8. Phiếu kết quả kiểm dịch thực vật ( Mẫu 8).

9. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ( Mẫu 9).

10. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa ( Mẫu 10).

11. Biên bản về việc vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ( Mẫu 11).

12. Quyết định xử phạt vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Mẫu 12).

13. Giấy khai báo kiểm dịch hàng thực vật ( Mẫu 13).

14. Lệnh giữ lại và xử lý hàng thực vật nhập khẩu ( Mẫu 14).

15. Biên bản giám sát xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ( Mẫu 15).

16. Thông báo về kiểm dịch thực vật (Mẫu 16).

Điều 4. Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác kiểm dịch thực vật trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 118/2000/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/11/2000 về các thao tác kỹ thuật kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và thủ tục lập hồ sơ kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.950

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!