Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 107/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 19/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2000 


QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN TRẠM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRỰC THUỘC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT SANG TRỰC THUỘC VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v chuyển Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật trực thuộc Bộ sang trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trạm chuyển giao công nghệ sinh học trụ sở tại Văn Giang - Hưng Yên là tổ chức sản xuất kinh doanh có con dấu và tài khoản riêng thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc Trung tâm công nghệ sinh hoạc thực vật, sang trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp.

Trạm chuyển giao công nghệ sinh học là tổ chức hạch toán thu bù chi, không thuộc biên chế quỹ lương sự nghiệp khoa học (như trực thuộc Trung tâm công nghệ sinh học thực vật Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp theo quyết định số 68/1998/QĐ/TTg ngày 27/3/1998).

Điều 2. Giao cho Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, tổ chức và hoạt động của Trạm chuyển giao công nghệ sinh học theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 3.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VP + TCCB

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Ngô Thế Dân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/10/2000 chuyển Trạm chuyển giao công nghệ sinh học trực thuộc Trung tâm công nghệ sinh học thực vật sang trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.745

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!