Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch chi tiết khai thác khoáng sản huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 10/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HUYỆN PHÚ QUỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 1 Khoản 3 Điểm d Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 07/ 2006/NQ- HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết khoáng sản huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 07/TTr- MT ngày 06 tháng 02 năm 2006 về việc ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết khai thác khoáng sản huyện Phú Quốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết khai thác khoáng sản huyện Phú Quốc gồm các điểm mỏ sau:

1/- Mỏ cát Đồng Cây Sao - xã Cửa Dương:

Diện tích: 100ha Trữ lượng: 3,3 triệu m3

2/- Mỏ cát Rạch Cửa Cạn - xã Cửa Dương:

Diện tích: 10ha              Trữ lượng: 100 ngàn m3

3/- Mỏ đá cát kết Đồi 37 - Thị trấn An Thới:

Diện tích: 10ha              Trữ lượng: 500 ngàn m3

4/- Mỏ đá cát kết khu vực km 13 - Tỉnh lộ 46 - xã Dương Tơ:

Diện tích: 30ha              Trữ lượng: 1,5 triệu

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với các ngành chức năng và Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc trình UBND tỉnh thu hồi các giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho các doanh nghiệp nhưng hiện nay không còn phù hợp với Quyết định này, đồng thời điều chỉnh lại diện tích, trữ lượng, vị trí khai thác đối với những giấy phép đã cấp trước đây cho phù hợp với những điểm mỏ đã được quy hoạch, trình UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác mới.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Phối hợp với các ngành chức năng và UBND huyện Phú Quốc trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ sang đất khai thác khoáng sản đối với diện tích đất đã được quy hoạch khai thác khoáng sản theo Quyết định này. Đồng thời, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực ngày 01 tháng 3 năm 2006 ./.

 

 

TM. UBND TỈNH KIÊN GIANG
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2006/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch chi tiết khai thác khoáng sản huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117