Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 thành lập Đoàn giám sát về "Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 22/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 09/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ “DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nghị quyết bổ sung nội dung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về "Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế" gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Cái Vĩnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Trưởng đoàn

2. Ông Lưu Đức Hoàn - Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh: Phó Trưởng đoàn

3. Phạm Thị Minh Huệ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, thành viên Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh: Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế, thành viên Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh: Thành viên

5. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Thành viên

6. Ông Trần Gia Công - Bí thư Tỉnh đoàn, Thành viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Đoàn giám sát thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đoàn giám sát có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp định kỳ tháng 6 năm 2018; trình báo cáo kết quả giám sát cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Đoàn giám sát được mời đại diện một số cơ quan hữu quan, chuyên gia tham gia hoạt động của Đoàn.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT HĐND, UBND
các huyện, thị xã, tp Huế;
- VP: LĐ và các phòng;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 thành lập Đoàn giám sát về "Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241