Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 109/2003/NĐ-CP bảo tồn phát triển bền vững vùng đất ngập nước

Số hiệu: 109/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 109/2003/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản ngày 25 tháng 4 năm 1989;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đất ngập nước

Đất ngập nước quy định tại Nghị định này bao gồm những vùng đất ngập nước có hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học cao, có chức năng duy trì nguồn nước và cân bằng sinh thái, có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động trên các vùng đất ngập nước phải tuân thủ các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước được quy định tại Nghị định này.

Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng theo quy định tại Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo tồn các vùng đất ngập nước là các hoạt động khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt môi trường, hệ sinh thái đặc thù, có giá trị đa dạng sinh học cao nhằm cân bằng sinh thái, bảo vệ các giống, loài đang sinh sống, cư trú và phát triển trên các vùng đất ngập nước.

2. Phát triển bền vững các vùng đất ngập nước là các hoạt động sử dụng, khai thác hợp lý tiềm năng về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong giới hạn cho phép nhằm duy trì chức năng sinh thái và bảo vệ môi trường các vùng đất ngập nước.

3. Hệ sinh thái đặc thự là hệ thống các quần thể sinh vật mang tớnh đặc thự của vùng cùng sống và phát triển trong một môi trường nhất định, quan hệ tương tác với nhau và với môi trường đó.

4. Đa dạng sinh học cao là sự phong phú và đa dạng của sinh giới về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.

5. Công ước Ramsar là tên viết tắt của Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước, được ký năm 1971 tại thành phố Ramsar, Cộng hoà Iran (Việt Nam là thành viên của Công ước Ramsar từ ngày 20 tháng 01 năm 1989).

6. Khu Ramsar là vùng đất ngập nước có đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn của một vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế được quy định trong Công ước Ramsar.

Điều 4. Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

Việc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước phải tuân theo các nguyên tắc sau:

1. Bảo vệ nghiêm ngặt các vùng đất ngập nước được Nhà nước khoanh vùng cho mục đích bảo tồn.

2. Kết hợp sử dụng, khai thác với bảo tồn, ưu tiên bảo tồn đối với các vùng đất ngập nước có hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học cao, có chức năng duy trì nguồn nước và cân bằng sinh thái, có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia.

3. Tăng cường sự tham gia bảo tồn các vùng đất ngập nước của cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Điều 5. Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

1. Nội dung quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước gồm:

a) Điều tra, nghiên cứu về các vùng đất ngập nước;

b) Xây dựng cơ chế chính sách, luật pháp về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;

c) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng các vùng đất ngập nước cho mục đích bảo tồn và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội;

d) Quản lý các vùng đất ngập nước đã được khoanh vùng bảo vệ;

đ) Quản lý các hoạt động khai thác nguồn lợi và tiềm năng các vùng đất ngập nước thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện và các lĩnh vực khác có liên quan đến việc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;

e) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;

g) Khuyến khích và tạo điều kiện để cộng đồng, đặc biệt là những người dân sinh sống trên các vùng đất ngập nước tham gia vào việc bảo vệ các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường các vùng đất ngập nước;

h) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

2. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

Điều 6. Các hoạt động được khuyến khích

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có các hoạt động sau đây:

1. Bảo vệ các hệ sinh thái, bảo vệ các giống, loài quý hiếm, các loài chim di cư và bảo vệ môi trường các vùng đất ngập nước.

2. Phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước đã bị suy thoái hoặc bị khai thác quá mức.

3. Tham gia giám sát các hoạt động khai thác các vùng đất ngập nước của các tổ chức, cá nhân.

4. Phát hiện và thông báo kịp thời với cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

Điều 7. Các hành vi bị cấm

Nghiêm cấm các hành vi sau đây trên các vùng đất ngập nước:

1. Chặt, phá rừng ngập mặn, các hoạt động làm biến đổi bản chất tự nhiên, phá huỷ hoặc làm tổn hại đến hệ sinh thái đặc trưng của vùng, gây ô nhiễm, suy thoái các vùng đất ngập nước.

2. Đánh bắt thuỷ sản, hải sản và các động vật khác ở những bãi đẻ trứng và nuôi dưỡng con non, ấu trùng.

3. Khai thác tài nguyên hoặc xây dựng công trình trên các bãi bồi non đang có rừng ngập mặn tái sinh tự nhiên.

4. Sử dụng các hình thức đánh bắt huỷ diệt hàng loạt như dùng xung điện, chất nổ, hoá chất, chất độc, các loại lưới có kích thước mắt trái với quy định để đánh bắt thuỷ sản, hải sản trên các vùng đất ngập nước.

5. Đưa các động vật, thực vật lạ vào môi trường trên các vùng đất ngập nước gây mất cân bằng sinh thái hoặc làm biến đổi gen các động vật, thực vật tại chỗ.

6. Đổ chất thải rắn, nước thải công nghiệp và các loại chất thải khác có chứa các hoá chất độc hại chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn môi trường vào các vùng đất ngập nước.

7. Chôn vùi chất thải, xây dựng các bãi chôn lấp chất thải trong các vùng đất ngập nước.

8. Các hoạt động làm tổn hại đến lợi ích và cuộc sống của cộng đồng dân cư sinh sống trên các vùng đất ngập nước và các vùng lân cận.

Chương 2:

ĐIỀU TRA, LẬP QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC

Điều 8. Nội dung điều tra, nghiên cứu các vùng đất ngập nước

Nội dung điều tra, nghiên cứu các vùng đất ngập nước bao gồm:

1. Điều tra, nghiên cứu về các chức năng điều hoà nguồn nước mặt và nước ngầm, các giá trị kinh tế, sinh thái, văn hoá, xã hội và đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước.

2. Điều tra, nghiên cứu về các giống, loài cư trú, sinh sống và phát triển trên các vùng đất ngập nước, đặc biệt là các giống loài có nguy cơ bị tuyệt chủng cao và các loài di cư.

3. Điều tra, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển các vùng đất ngập nước.

4. Điều tra, nghiên cứu xã hội học về những cộng đồng dân cư sinh sống dựa vào các nguồn lợi từ đất ngập nước.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước làm căn cứ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngập nước cho các mục đích bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

6. Kiểm kê định kỳ quỹ đất ngập nước quốc gia theo vùng, kiểu loại để phục vụ công tác quản lý.

Điều 9. Phân công, phân cấp về điều tra, nghiên cứu các vùng đất ngập nước

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch tổng thể về điều tra cơ bản, nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường các vùng đất ngập nước trên phạm vi cả nước; chủ trì việc điều tra, nghiên cứu các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia liên quan đến nhiều ngành và nằm trên địa bàn nhiều tỉnh.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản tổ chức điều tra, nghiên cứu các vùng đất ngập nước có tính chất chuyên ngành có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia và nằm trên địa bàn nhiều tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì điều tra nghiên cứu các vùng đất ngập nước không thuộc diện nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 10. Căn cứ nội dung quy hoạch các vùng đất ngập nước

1. Việc quy hoạch các vùng đất ngập nước phải dựa trên các căn cứ sau:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Nhu cầu bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;

c) Công ước Ramsar;

d) Chức năng cân bằng sinh thái duy trì nguồn nước, đa dạng sinh học và tiềm năng, thế mạnh kinh tế của vùng đất ngập nước;

2. Nội dung quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước bao gồm:

a) Xác định phương hướng, mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;

b) Xác định phạm vi và diện tích vùng đất ngập nước;

c) Xác định nội dung bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;

d) Xác định các biện pháp chính về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;

đ) Dự báo, cảnh báo về môi trường và các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ tác động xấu đến môi trường.

Điều 11. Trách nhiệm lập quy hoạch và thẩm quyền phê duyệt

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản lập quy hoạch bảo tồn và khai thác bền vững các vùng đất ngập nước chuyên ngành quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập quy hoạch bảo tồn và khai thác bền vững các vùng đất ngập nước quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

Chương 3:

BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC

Điều 12. Khoanh vùng bảo vệ các vùng đất ngập nước

ư1. Các vùng đất ngập nước quy định tại Điều 1 Nghị định này được khoanh vùng bảo vệ dưới các hình thức: khu Ramsar, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn loài, sinh cảnh (dưới đây gọi chung là khu bảo tồn đất ngập nước).

2. Các vùng đất ngập nước khác có tầm quan trọng đối với tỉnh, thành phố được khoanh vùng bảo vệ dưới hình thức khu bảo tồn đất ngập nước.

Điều 13. Thẩm quyền quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập các khu bảo tồn đất ngập nước quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập các khu bảo tồn đất ngập nước quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước có quyền quyết định điều chỉnh quy mô hoặc thay đổi mục đích khu bảo tồn đất ngập nước.

Điều 14. Bảo vệ khu bảo tồn đất ngập nước

1. Khu bảo tồn đất ngập nước phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Nghiêm cấm xây dựng công trình và di dân từ bên ngoài vào sinh sống trong các khu bảo tồn đất ngập nước.

2. Vùng đệm của các khu bảo tồn đất ngập nước phải được quản lý và hạn chế khai thác. Nghiêm cấm xây dựng các công trình trong vùng đệm có ảnh hưởng lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ cao đối với khu bảo tồn đất ngập nước.

3. Trong trường hợp đặc biệt cần xây dựng công trình trong khu bảo tồn và vùng đệm khu bảo tồn đất ngập nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 15. Phân công, phân cấp quản lý các khu bảo tồn đất ngập nước

Việc quản lý các khu bảo tồn đất ngập nước được quy định như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về các khu bảo tồn đất ngập nước; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo tồn đất ngập nước và là cơ quan đầu mối quốc gia chỉ đạo thực hiện Công ước Ramsar.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản chỉ đạo và tổ chức quản lý các khu bảo tồn đất ngập nước chuyờn ng có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quản lý các khu bảo tồn đất ngập nước khác trên địa bàn của mình.

Điều 16. Bảo tồn đa dạng sinh học không thuộc các khu bảo tồn đất ngập nước

1. Các giá trị sinh thái và đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước khác không thuộc các khu bảo tồn đất ngập nước phải được điều tra, nghiên cứu và có biện pháp bảo vệ.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân và cộng đồng kết hợp sử dụng, khai thác bền vững với bảo tồn đa dạng sinh học trên các vùng đất ngập nước này.

Chương 4:

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có các hoạt động trên các vùng đất ngập nước

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động khai thác nguồn lợi trên các vùng đất ngập nước có trách nhiệm:

1. Bảo vệ các hệ sinh thái đặc thù, bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang dã, đặc biệt là các giống, loài đặc hữu, quý hiếm, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

2. Bảo vệ các công trình ngăn mặn, giữ nước ngọt, các công trình tưới tiêu, hệ thống kiểm soát lũ.

ư3. Bảo vệ cảnh quan, môi trường, các giá trị văn hóa, di tích lịch sử trên các vùng ngập nước.

Điều 18. Hoạt động canh tác nông nghiệp

1. Hạn chế sử dụng phân bón hoá học, các hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác làm thoái hoá, biến chất, bạc màu đất ngập nước, đặc biệt là đất cửa sông ven biển.

2. Nhà nước khuyến khích sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân vi sinh, các phương thức canh tác không gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước.

Điều 19. Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản

1. Khuyến khích áp dụng các hình thức nuôi trồng thuỷ sản không gây tác hại xấu đến môi trường, kết hợp nuôi trồng thuỷ sản công nghiệp với nuôi trồng thuỷ sản sinh thái, nuôi trồng thuỷ sản theo mô hình lâm ngư, nông ngư kết hợp.

2. Hạn chế việc nuôi trồng thuỷ sản công nghiệp tập trung có tỷ lệ diện tích quá lớn trên diện tích vùng đất ngập nước cần bảo tồn và phát triển bền vững.

3. Việc nuôi trồng thuỷ sản phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường, tránh lây lan dịch bệnh đối với hệ sinh thái động vật, thực vật trên các vùng đất ngập nước.

Điều 20. Hoạt động thăm dò, khai thác đất, đá, cát, sỏi

Việc thăm dò, khai thác đất, đá, cát, sỏi trên các vùng đất ngập nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan.

Điều 21. Hoạt động du lịch, văn hoá, thương mại

1. Nhà nước khuyến khích phát triển du lịch sinh thái, tổ chức các lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian trên các vùng đất ngập nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường trong nhân dân.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, văn hoá, thương mại trên các vùng đất ngập nước phải có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, hệ sinh thái và môi trường.

3. Các hoạt động tổ chức lễ hội, tham quan, du lịch trong khu bảo tồn đất ngập nước phải được sự đồng ý và phải tuân theo hướng dẫn của cơ quan quản lý khu bảo tồn các vùng đất ngập nước.

Điều 22. Hoạt động xây dựng công trình

Các công trình xõy dựng trên các vùng đất ngập nước phải được lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện nghiêm các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 23. Hoạt động giao thông thuỷ

1. Các phương tiện giao thông thuỷ phải có các thiết bị phòng, chống sự cố; không được xả các loại chất thải, dầu cặn chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn môi trường xuống nguồn nước.

2. Việc nạo vét lòng sông, luồng lạch thuộc khu bảo tồn đất ngập nước phải được lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện nghiêm các yêu cầu của quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chương 5:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích và công lao trong việc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước được Nhà nước khen thưởng.

Điều 25. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Nghị định này thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo các quy định của pháp luật.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 27. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 109/2003/ND-CP

Hanoi, September 23, 2003

 

DECREE

SEPTEMBER 23, 2003 ON THE CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SUBMERGED AREAS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 27, 1993 Law on Protection of Environment;
Pursuant to the July 14, 1993 Land Law, the December 2, 1998 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law; and the June 29, 2001 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law;
Pursuant to the May 20, 1998 Law on Water Resources;
Pursuant to the August 19, 1991 Law on Forest Protection and Development
Pursuant to the April 25, 1989 Ordinance on Protection and Development of Aquatic Resources;
At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Submerged land

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Regulation scope and application subjects

This Decree prescribes the conservation and sustainable development of submerged areas in the Vietnamese territory.

Domestic as well as foreign organizations and individuals carrying out activities in submerged areas shall have to observe the provisions on the conservation and sustainable development of submerged areas stipulated in this Decree.

In cases where international treaties which Vietnam has acceded to contain provisions different from this Decree, the provisions of such international treaties shall apply.

Article 3.- Interpretation of terms

In this Decree, the following terms shall be construed as follows:

1. Conservation of submerged areas means activities of zoning and strictly protecting environment and peculiar ecological systems of high bio-diversity in order to maintain the ecological balance and protect various varieties and species living, inhabiting and developing in submerged areas.

2. Sustainable development of submerged areas means activities of rationally using and exploiting potentials for economic, cultural and social development within the allowed limit so as to maintain ecological functions and protect the environment in submerged areas.

3. Peculiar ecological system means the system of peculiar organismic population bearing local characteristics, living and developing together in a given habitat and having interactive relations with one another and with the environment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Ramsar Convention means the abbreviated name of the Convention on submerged areas of international importance, especially habitats of waterbirds, signed in 1971 in Ramsar city, the Republic of Iran (Vietnam became a member of Ramsar Convention as from January 20, 1989).

6. Ramsar zones mean submerged areas meeting all criteria for selection of a submerged area of international importance prescribed in Ramsar Convention.

Article 4.- Principles for the conservation and sustainable development of submerged areas

The conservation and sustainable development of submerged areas must comply with the following principles:

1. Strictly protecting submerged areas zoned by the State for conservation purposes.

2. Linking the use and exploitation to conservation, giving priority to the conservation of submerged areas possessing peculiar ecological systems and high bio-diversity, having the function of maintaining water sources and being of national or international importance.

3. Enhancing the participation in the conservation of submerged areas of population communities living in the localities and vicinities.

Article 5.- State management over the conservation and sustainable development of submerged areas

1. Contents of State management over the conservation and sustainable development of submerged areas cover:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Formulating mechanisms, policies and laws for the conservation and sustainable development of submerged areas;

c/ Elaborating plannings and plans on the use of submerged areas for conservation purposes as well as socio-economic development activities;

d/ Managing submerged areas already zoned for protection;

e/ Managing activities of exploiting submerged areas’ resources and potentials in the fields of agriculture, aquaculture, tourism, traffic, irrigation and hydro-power electricity as other fields related to the conservation and sustainable development of submerged areas;

f/ Examining, inspecting and handling violations in the conservation and sustainable development of submerged areas;

g/ Encouraging and creating conditions for the communities, especially people living in submerged areas, to participate in the protection of ecological systems, bio-diversity and environment in the submerged areas;

h/ Entering into international cooperation in the field of conservation and sustainable development of submerged areas.

2. The Government shall exercise the uniform State management over the conservation and sustainable development of submerged areas.

The Ministry of Natural Resources and Environment shall perform the functions of State management over the conservation and sustainable development of submerged areas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The State encourages organizations, individuals and population communities to carry out the following activities:

1. Protecting the ecological systems, rare and precious varieties and species, migratory birds and environment in the submerged areas.

2. Restoring submerged ecological systems which have been deteriorated or over-exploited.

3. Participating in supervision of the exploitation of submerged areas by organizations and/or individuals.

4. Detecting and promptly notifying functional agencies of acts of violation of the regulations on conservation and sustainable development of submerged areas.

Article 7.- Prohibited acts

In submerged areas, the following acts are strictly prohibited:

1. Cutting down or destroying submerged forests, carrying out activities which change the natural characteristics, destroying or causing harms to the peculiar ecological systems of submerged areas, causing pollution or degeneration thereto.

2. Catching aquatic and marine animals as well as other animals in egg-laying and brood- and/or larva-nurturing grounds.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Using ways of mass extermination such as using electric impulse, explosives, chemicals, toxins and nets with meshes of a size against regulations to catch aquatic and marine animals in submerged areas.

5. Introducing strange animals and plants into the submerged areas’ habitat causing ecological unbalance or changing genes of indigenous animals and plants.

6. Discharging solid wastes, industrial waste water and other kinds of waste containing toxic chemicals, which have not yet been treated or have been treated but fail to meet environmental standards, into submerged areas.

7. Burying wastes and building waste-burying grounds in submerged areas.

8. Activities of causing harms to the interests and life of population communities living in submerged areas and the vicinities.

Chapter II

SURVEYS AND FORMULATION OF PLANNINGS ON CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SUBMERGED AREAS

Article 8.- Contents of surveys of, and research into, submerged areas

Contents of surveys of, and research into, submerged areas cover:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Surveys of, and research into, varieties and species inhabiting, living and developing in submerged areas, especially highly endangered species as well as migratory species.

3. Surveys and evaluation of the practical situation of conservation and development of submerged areas.

4. Sociological surveys of, and research into, population communities earning their living from submerged areas’ resources.

5. The building of a database on submerged areas for use as basis for the formulation of plannings and plans on the use of submerged areas for the purposes of conservation and sustainable development thereof

6. Periodical inventories of the national submerged-land fund according to regions and kinds in service of the management work.

Article 9.- Assignment and decentralization of responsibility for conducting surveys of, and research into, submerged areas

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall formulate master plans on basic survey, research and evaluation of environment of submerged areas nationwide; and assume the prime responsibility in conducting surveys of, and research into, submerged areas of national or international importance which relate many branches and cover many provinces.

2. The Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Aquatic Resources shall organize surveys of, and research into, specialized submerged areas of international or national importance, which cover many provinces.

3. The provincial/municipal Natural Resources and Environment Services shall assume the prime responsibility in conducting surveys of, and research into, submerged areas other than those stated in Clause 1 and Clause 2 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The planning on submerged areas must be based on the following grounds:

a/ The master plannings on socio-economic development as well as plannings and plans on land use already approved by competent State agencies;

b/ The demands for the conservation and sustainable development of submerged areas;

c/ Ramsar Convention;

d/ The functions of maintaining ecological balance, water sources and bio-diversity as well as economic potentials and advantages of submerged areas.

2. Contents of plannings on the conservation and sustainable development of submerged areas cover:

a/ Determining orientations and objectives of the conservation and sustainable development of submerged areas;

b/ Determining the scope and acreage of submerged areas;

c/ Determining the contents of the conservation and sustainable development of submerged areas;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Forecasting and warning on the environment as well as working out measures to prevent, avoid and reduce adverse impacts on environment.

Article 11.- Responsibility to formulate plannings and competence to approved them

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall assume the prime responsibility in formulating plannings on the conservation and sustainable development of submerged areas prescribed in Clause 1, Article 9 of this Decree and submit them to the Prime Minister for approval.

2. The Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Aquatic Resources shall formulate plannings on the conservation and sustainable exploitation of specialized submerged areas prescribed in Clause 2, Article 9 of this Decree and submit them to the Prime Minister for approval.

3. The provincial/municipal Natural Resources and Environment Services shall assume the prime responsibility in formulating plannings on the conservation and sustainable exploitation of submerged areas prescribed in Clause 3, Article 9 of this Decree and submit them to the provincial/municipal People’s Committees for approval.

Chapter III

CONSERVATION OF SUBMERGED LAND

Article 12.- Zoning for protection of submerged areas

1. Submerged areas prescribed in Article 1 of this Decree shall be zoned for protection in the forms of Ramsar zone, nature conservation zone or species and habitat conservation zone (hereinafter referred collectively to as submerged land conservation zones).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 13.- Competence to decide on the establishment of submerged land conservation zones

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall propose the Prime Minister to decide on the establishment of submerged land conservation zones prescribed in Clause 1, Article 12 of this Decree.

2. The provincial/municipal Natural Resources and Environment Services shall propose the provincial/municipal People’s Committees to decide on the establishment of submerged land conservation zones prescribed in Clause 2, Article 12 of this Decree.

3. The State agencies competent to decide on the establishment of submerged land conservation zones may decide on the adjustment of the scope and changes in the purposes of submerged land conservation zones.

Article 14.- Protection of submerged land conservation zones

1. Submerged land conservation zones must be strictly protected. The construction of works as well as the migration of people from other places to submerged land conservation zones are strictly prohibited.

2. Buffer areas of submerged land conservation zones must be managed and restricted from exploitation. The construction of works in buffer areas causing great impacts or latent threats to submerged land conservation zones are strictly prohibited.

3. In special cases where it is necessary to build works in submerged land conservation zones and buffer areas, such must be decided by the Prime Minister.

Article 15.- Assignment and decentralization of the responsibility for management over submerged land conservation zones

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall have to elaborate and submit for promulgation or promulgate according to its competence policies and legal documents on submerged land conservation areas; examine and inspect the implementation of policies and legal documents on the conservation of submerged areas and act as the national coordinating agency in directing the implementation of Ramsar Convention.

2. The Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Aquatic Resources shall direct and organize the management of specialized submerged land conservation zones of international or national importance.

3. The provincial/municipal People’s Committees shall organize the management of other submerged land conservation zones in their respective localities.

Article 16.- Conservation of bio-diversity outside submerged land conservation zones

1. Ecological values and bio-diversity of other submerged areas outside submerged land conservation zones must be surveyed and researched for the protection thereof must be worked out.

2. The State encourages organizations, individuals and communities to combine the use and sustainable exploitation of submerged areas with the conservation of bio-diversity thereof.

Chapter IV

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SUBMERGED AREAS

Article 17.- Responsibilities of organizations and individuals carrying out activities in submerged areas

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To protect peculiar ecological systems and conserve bio-diversity and wild animals, especially endemic, rare and precious varieties and species being in the danger of extinction.

2. To protect saline water-preventing and/or fresh water-retaining works, as well as irrigation works and flood-control systems.

3. To protect landscape, environment, cultural values and historical relics in submerged areas.

Article 18.- Activities of agricultural cultivation

1. To restrict the use of chemical fertilizers, chemicals and plant protection drugs in cultivation, thus degenerating, deteriorating and depleting submerged land, especially coastal estuary land.

2. The State encourages the use of organic fertilizers and microbiological fertilizers as well as the application of farming methods which do not cause adverse impacts on the ecological systems and bio-diversity of submerged areas.

Article 19.- Activities of aquaculture

1. To encourage the application of the aquacultural forms which do not cause adverse impacts on the environment, combine industrial aquaculture with ecological aquaculture and aquaculture after the forestry-fishery or agriculture-fishery models.

2. To restrict concentrated industrial aquaculture covering too large acreage in submerged areas which need to be conserved and sustainably developed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 20.- Activities of exploring and exploiting earth, stone, sand and gravel

The exploration and exploitation of earth, stone, sand and gravel in submerged areas must be permitted by competent State agencies and comply with the provisions on traffic safety, environmental protection and other relevant regulations.

Article 21.- Tourist, cultural and commercial activities

1. The State encourages the development of ecological tourism and the organization of traditional and folklore festivals in submerged areas with a view to raising people’s sense of protection of nature and environment.

2. Organizations and individuals participating in tourist, cultural and commercial activities in submerged areas shall have to protect natural resources, ecological systems and environment.

3. Activities of organizing festivals, visits and tours in submerged land conservation zones must be consented by, and comply with the guidance of, agencies managing submerged areas.

Article 22.- Activities of work construction

For works built in submerged areas, reports on evaluation of environmental impacts must be elaborated and approved by competent State agencies and the requirements stated in decisions approving reports on evaluation of environmental impacts must be strictly complied with.

Article 23.- Waterway traffic activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. For the dredging of riverbeds and channels in submerged land conservation zones, reports on evaluation of environmental impacts must be elaborated and submitted to competent State agencies for approval; the requirements stated in the reports on evaluation of environmental impacts must be strictly complied with.

Chapter V

COMMENDATION, REWARD AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 24.- Commendation and reward

Organizations and individuals recording achievements and exploits in the conservation and sustainable development of submerged areas shall be commended and/or rewarded by the State.

Article 25.- Handling of violations

Organizations and individuals violating the provisions of this Decree shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively sanctioned or examined for penal liability; if causing damages, compensation therefor must be made according to law provisions.

Chapter VI

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 27.- Implementation organization

The Minister of Natural Resources and Environment shall guide the implementation of this Decree.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the provincial/municipal People’s Committees shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 109/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 về việc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.575

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8