Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 122/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 11/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 7/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Công văn số 6115/BNN-TCTL ngày 10/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Sự cần thiết phải ban hành

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 530 hồ chứa nước thủy lợi và thủy điện đang hoạt động (527 hồ chứa thủy lợi; 07 hồ chứa thủy điện), đã phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, phần lớn các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã xây dựng từ rất lâu, tính đến tháng 7 năm 2018 toàn tỉnh có 325/527 hồ chứa có hư hỏng ở một số hạng mục thuộc thân đập, tràn xả lũ, cống lấy nước. Mặt khác lực lượng quản lý, vận hành hđập còn mỏng, không bảo đảm năng lực chuyên môn, nht là các hồ do cấp huyện quản lý.

Công tác quản lý an toàn đập mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề như: Công tác giám sát chất lượng công trình thi công chưa thật sự sát sao; việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập chưa đầy đủ, nghiêm túc; chưa kê khai đăng ký an toàn đập, xây dựng quy trình vận hành hồ chứa nước; thiếu thiết bị quan trắc; thiếu hệ thống lưu trữ hồ sơ; chưa cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập; chưa thực hiện kiểm định an toàn đập...;

Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến mưa lũ có xu hướng bất thường, cực đoan, đã gây ra sự cố tại một số hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên cả nước gây thiệt hại về người và tài sản.

Để chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra đối với hồ chứa nước, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cần thiết phải xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đảm bảo an toàn đập và các hồ chứa thủy lợi, thủy điện là yêu cầu cao nhất trong quản lý an toàn đập, đặc biệt là trong mùa mưa bão hàng năm.

- Nhm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân cũng như các cấp chính quyền trong quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ các công trình hồ đập trên toàn tỉnh.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành cho các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

- Công tác quản lý an toàn đập phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình xây dựng và quản lý khai thác hchứa nước.

- Bảo đảm tính chủ động trong quản lý an toàn đập; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành và địa phương; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

III. Nội dung cụ thể

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hòa Bình

a) Củng cố, kiện toàn tổ chức qun lý khai thác đảm bảo công trình phải có chủ quản lý rõ ràng, cụ thể. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hchứa nước, đảm bảo đáp ứng năng lực theo Điều 9, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa trước, trong và sau mùa mưa lũ; chủ động bố trí kinh phí để duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình. Các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải xây dựng phương án tích nước hợp lý. Tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa không bảo đảm an toàn.

c) Tăng cường kiểm tra, đảm bảo chất lượng thi công đập theo Nghị định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước.

d) Nâng cao chất lượng thực hiện đúng quy hoạch thủy lợi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; rà soát lại các dự án đập, hồ chứa nước chưa triển khai xây dựng phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy hoạch; kiên quyết dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững

đ) Rà soát, điều chỉnh phương án phòng, chống lụt, bão cho các công trình đã được lập và phê duyệt theo Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình hchứa phải lập phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du đập và lập bổ sung đối với những công trình khác có nguy cơ mất an toàn.

e) Thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập đối với tất cả các hồ chứa trên địa bàn; lập, phê duyệt và thực hiện quy trình vận hành hồ chứa; lắp đặt thiết bị quan trắc; thực hiện cm mc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hchứa nước; xây dựng phương án đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du đập; thực hiện kiểm định an toàn đập.

f) Tổ chức diễn tập, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đến sự cố đập, hồ chứa nước.

g) Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trong tháng 4 và tháng 11 hàng năm).

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các chủ đập trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập

- Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đập, hồ chứa nước.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước, trong, sau mùa mưa lũ, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình quản lý, khai thác đảm bảo an toàn công trình, phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN các địa phương tổng hợp báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Rà soát, lập danh mục các đập, hồ chứa nước thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mt an toàn kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/9/2018.

- Định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên toàn tỉnh (trước ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm)

b) Sở Công thương:

- Tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện; kiên quyết, dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không bảo đảm phát triển bền vững.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, chủ đập công trình thủy điện trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng, quản lý an toàn đập của công trình thủy điện; xử lý hoặc đxuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo chủ công trình hồ, đập thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về tăng cường công tác quản lý an toàn điện, an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ. Trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung: Tăng cường kiểm tra tình trạng đập, các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước, tình hình hoạt động của hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, cảnh báo lũ để kịp thời khắc phục các khiếm khuyết; chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão; vận hành hồ chứa theo đúng quy trình được duyệt; xây dựng, hoàn thiện Quy chế phối hợp, phương án đảm bảo an toàn cho công trình, phía hạ du và tổ chức diễn tập tình huống theo phương án đã được phê duyệt; rà soát quy trình vận hành hồ chứa và các phương án: Bảo vệ đập, phòng chng lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ và phòng chng lũ, lụt cho vùng hạ du đập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

c) Sở Tài chính: Cân đối, bố trí hỗ trợ từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn khác để sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các địa phương, các ngành có liên quan rà soát, điều chỉnh, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để xử lý đập, hồ chứa xung yếu, cấp bách; bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn đập.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, Ban, ngành và địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ.

(Các nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục đính kèm)

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình triển khai thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) để phối hợp xử lý.

(Công văn này thay thế Công văn số 114/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV khai thác Công trình th
y lợi Hòa Bình;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (B60b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Hòa Bình)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tăng cường thực hiện quy hoạch thủy lợi, đầu tư theo quy hoạch

SNN&PTNT; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, Công ty KTCTTL

Hàng năm

2

Tăng cường đảm bảo chất lượng thi công xây dựng trong các dự án đầu tư nâng cấp đập, hchứa nước

Các chủ đầu tư các dự án thủy lợi, thủy điện

Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, Công ty KTCTTL

Hàng năm

3

Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương

UBND các huyện, thành phố, Công ty KTCTTL

Hàng năm (trước và sau mùa mưa lũ)

4

Rà soát, lập danh mục các hồ chứa hư hỏng xuống cấp đề nghị sửa chữa, nâng cấp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố, Công ty KTCTTL

Hàng năm

 

Kiện toàn, củng cố các tổ chức, cá nhân tham gia vận hành công trình hồ đập đảm bảo đáp ứng năng lực; Tăng cường đào tạo, tập huấn cho lực lượng, quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi

UBND các huyện, thành phố, Công ty KTCTTL.

Sở NN&PTNT; Liên minh Hợp tác xã

Từ năm 2018

6

Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp các hđập không đảm bảo an toàn

UBND các huyện, TP, Công ty KTCTTL.

Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT

Hàng năm

7

Thực hiện kê khai an toàn đập trên địa bàn

UBND các huyện, TP, Công ty KTCTTL.

Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương

Hoàn thành trong Quý II-2019

8

Xây dựng phương án đm bo an toàn đập, phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du đập

UBND các huyện, TP, Công ty KTCTTL.

Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương

Hoàn thành trong năm 2019

9

Quy định danh mục công trình, hệ thống công trình phải thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ công trình

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, Thành phố

Các đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Năm 2018-2019

10

Thực hiện cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước theo quy định tại Điều 19, Thông tư 05/2018/TT-BNN

UBND các huyện, TP, Công ty KTCTTL.

Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường

Từ năm 2019

11

Quy định danh mục các hồ chứa phải xây dựng quy trình vận hành trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, Thành phố

Các đơn vị trực tiếp quản lý khai thác công trình

Năm 2018-2019

12

Lập, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

UBND các huyện, Thành phố, Công ty KTCTTL

Sở Nông nghiệp và PTNT

Từ năm 2018, hoàn thành trước tháng 7 năm 2021

13

Báo cáo các hoạt động khai thác tng hợp liên quan đến phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước

UBND các huyện, TP, Công ty KTCTTL.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Từ năm 2019

14

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hồ chứa trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, vận hành công trình thủy lợi

UBND các huyện, Thành phố, Công ty KTCTTL

Sở Nông nghiệp và PTNT

Từ 2018

15

Tăng cường thiết bị quan trắc mực nước tại các hồ chứa lớn; Lắp đặt thiết bị quan trắc ktượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực các hồ chứa nước lớn; Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành hồ chứa, cảnh báo an toàn đập và vùng hạ du các hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên môi trường; Sở Nông nghiệp và PTNT

Công ty KTCTTL

Năm 2019-2020

16

Đề xuất nguồn vốn và bố trí vốn để xử lý đập, hồ chứa nước xung yếu, cấp bách đđảm bo an toàn đập, hồ chứa

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

UBND các huyện, thành phố, Công ty KTCTTL, các chủ đầu tư công trình hồ đập

Hàng năm

17

Xây dựng đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, Công ty KTCTTL.

Trong tháng 9-2018

18

Tổ chức diễn tập, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đến sự cố đập, hồ chứa nước.

UBND các huyện, thành phố

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


247

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174