Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 422-TTg năm 1961 về đẩy mạnh thi hành chế độ tiết kiệm gỗ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 422-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 01/11/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 422-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1961 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THI HÀNH CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM GỖ

Kính gửi:

- Ban Thanh tra trung ương
- Ủy ban Kế hoạch Nhà nước 
- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Kiến trúc
- Bộ Nội thương
- Bộ Ngoại thương
- Bộ Công nghiệp nhẹ
- Bộ Công nghiệp nặng
- Bộ Nông trường quốc doanh
- Tổng cục Hậu cần
- Tổng cục Bưu điện
- Tổng cục Đường sắt
- Tổng cục Thủy sản
- Tổng cục Lâm nghiệp
- Các Ủy ban hành chính các tỉnh

Thi hành Nghị định số 10-CP ngày 26-4-1960 của Hội đồng Chính phủ đã ban hành về chế độ tiết kiệm gỗ; Ban Thanh tra trung ương và các Ban Thanh tra địa phương đã tiến hành một đợt kiểm tra tại một số xí nghiệp và địa phương vào cuối năm 1960 và đầu năm nay.

Sau đợt kiểm tra trên đây nhận thấy ngành lâm nghiệp đã chú trọng đẩy mạnh vận động thi hành chế độ tiết kiệm gỗ do đó đã gây một biến chuyển tốt trong một số ngành. Nhiều xí nghiệp, công lâm trường trong phong trào đẩy mạnh hợp lý hóa sản xuất cải tiến kỹ thuật đã khắc phục khó khăn thực hiện tốt chế độ tiết kiệm gỗ nhất là trước tình hình thiếu gỗ hiện nay.

Nhưng còn cũng nhiều ngành, nhiều xí nghiệp, công trường, lâm trường chưa coi trọng chế độ tiết kiệm gỗ, tình trạng lãng phí gỗ trong khai thác, vận chuyển, chế biến và sử dụng còn nghiêm trọng và phổ biến.

Việc thực hiện kế hoạch khai thác gỗ đến nay cho thấy đang gặp nhiều khó khăn, do đó vấn đề tiết kiệm gỗ trở thành một yêu cầu cấp thiết nhất. Các ngành các cấp phải ra sức thực hiện mới khắc phục được khó khăn thiếu gỗ trong xây dựng và sản xuất. Thủ tướng Chính phủ nhắc các ngành (kể cả ngành Lâm nghiệp) phải lãnh đạo ngành mình nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định số 10-CP ngày 26-4-1960 về chế độ tiết kiệm gỗ.

Về phần thực hiện cần chú trọng tiết kiệm:

- Trong khai thác phải quán triệt phương châm khai thác toàn diện lợi dụng tổng hợp, tích cực tận dụng gỗ cành, ngọn đến mức tối đa.

- Trong vận xuất, vận chuyển phải có biện pháp kịp thời đưa số gỗ đã chặt, hạ ra bến, bãi và đến nơi phân phối (chú ý số gỗ cũ).

- Trong biên chế và sử dụng phải thi hành đúng quy định gỗ nào vào việc ấy, tận dụng phế phẩm và thế phẩm, nâng cao tỷ lệ gỗ thành khi (Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cần ban hành gấp tiêu chuẩn về tỷ lệ gỗ thành khí cho các ngành áp dụng).

- Ngoài ra phải đẩy mạnh công tác bảo quản gỗ (chú ý đúng mức việc tẩm gỗ bằng hóa chất) v.v…

Ban Thanh tra trung ương cần chỉ thị cho các Ban Thanh tra địa phương cùng với ngành Lâm nghiệp tiến hành đợt kiểm tra vào cuối năm nay.

Tổng cục Lâm nghiệp cần tiến hành mấy việc sau đây:

- Tăng cường việc vận dụng, hướng dẫn thi hành chế độ tiết kiệm gỗ đến tận cơ sở.

- Mở hội nghị tổng kết thi hành chế độ tiết kiệm gỗ vào cuối năm nay nhằm kiểm điểm tình hình, có đề nghị khen thưởng, kỷ luật, đồng thời để bổ sung chế độ tiết kiệm gỗ thích hợp với tình hình hiện nay và đề biện pháp đẩy mạnh việc thi hành sang năm 1962.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp chính quyền, cùng ngành Lâm nghiệp lãnh đạo ngành mình thi hành nghiêm chỉnh chỉ thị này.

 

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 422-TTg năm 1961 về đẩy mạnh thi hành chế độ tiết kiệm gỗ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25