Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 22/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Phan Nhật Bình
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2006/CT-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 8 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ AN NINH CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật bức xạ, hạt nhân được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học v.v... và đem lại những hiệu quả kinh tế - xã hội đáng ghi nhận. Hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ (ATBX) trên địa bàn tỉnh đã từng bước được đẩy mạnh. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn bức xạ, hướng dẫn các cơ sở thực hiện thủ tục khai báo, đăng kí, cấp phép, và tiến hành kiểm tra việc thực hiện an toàn bức xạ tại cơ sở. Do vậy nhận thức về ATBX của tổ chức, cá nhân hoạt động bức xạ bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 38/44 cơ sở hoạt động bức xạ được cấp phép, có 92/120 nhân viên bức xạ được đào tạo cấp chứng chỉ về ATBX.

Tuy vậy, sự quan tâm của các cấp, các ngành còn hạn chế, sự hiểu biết pháp luật về ATBX của các cơ sở hoạt động bức xạ chưa đầy đủ, một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật an toàn bức xạ hạt nhân.

Căn cứ vào Chỉ thị số 13/2006/CT-BKHCN ngày 07/6/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ''Tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ'', UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ sở có hoạt động bức xạ thực hiện một số công việc sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường phổ biến pháp luật về ATBX, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ; bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ. Hàng năm tổng hợp tình hình quản lý an toàn kiểm soát bức xạ và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ; phối hợp với cơ quan chuyên môn ở Trung ương khẩn trương xây dựng bản đồ phông phóng xạ và thường xuyên theo dõi diễn biến hoạt động phóng xạ phục vụ cho công tác quản lý ATBX và an ninh phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở công nghiệp, các sở, ngành có liên quan trong công tác thanh tra các hoạt động bức xạ và xử lý các hành vi vi phạm an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực y tế và công nghiệp; đặc biệt chú trọng kiểm tra các biện pháp đảm bảo an ninh các nguồn phóng xạ của các cơ sở bức xạ.

3. Yêu cầu các cơ sở sử dụng các nguồn bức xạ và công nghệ hạt nhân thực hiện nghiêm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ hạt nhân. Thực hiện khai báo, đăng ký, lập hồ sơ xin cấp phép theo đúng quy định và thường xuyên kiểm tra, rà soát quy trình kỹ thuật sử dụng nguồn phóng xạ. Thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khoẻ nhân viên bức xạ, bảo vệ nguồn phóng xạ, hạt nhân. Thường xuyên kiểm soát chặt chẽ chất thải phóng xạ. Trong trường hợp có sự cố hoặc nguồn bức xạ hạt nhân bị thất thoát, phải kịp thời có biện pháp khắc phục và báo cáo ngay về Sở Khoa học và Công nghệ.

Định kỳ vào cuối tháng 12 hàng năm các cơ sở có hoạt động bức xạ gửi báo cáo về thực hiện an toàn bức xạ để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo cấp trên.

Yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở có hoạt động bức xạ trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
-Bộ Khoa học và công nghệ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Các cơ sở có hoạt động bức xạ;
- Lưu VP. (Ô. Đông) (90b)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228