Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 17/2002/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phạm Bá
Ngày ban hành: 04/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2002/CT-UB

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 6 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia khai thác và chế biến khoáng sản, chủ yếu là khai thác và chế biến đá xây dựng và xuất khẩu. Các hoạt động, khai thác và chế biến khoáng sản đã góp phần tạo sản phẩm công nghiệp và xuất khẩu cho tỉnh. Tuy nhiên, việc quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản còn nhiều tồn tại, yếu kém cần khắc phục, sửa chữa. Việc hiểu biết của chính quyền địa phương, các tổ chức và cá nhân về Luật Khoáng sản, các luật và văn bản Nhà nước liên quan chưa được thông suốt nên tình trạng khai thác khoáng sản, nhất là khai thác đá và cát xây dựng còn diễn ra không theo đúng quy hoạch, không thực hiện đầy đủ các thủ tục do Nhà nước quy định. Các thủ tục cấp giấy phép, bảo vệ và phục hồi môi trường trong và sau khai thác, thuê đất v.v... chưa thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản ở một số nơi còn buông lỏng, thiếu kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhằm chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh chỉ thị cho Giám đốc Sở Công nghiệp, các sở, ban liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ sau:

1- Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp các sở, ban liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật về hoạt động khoáng sản, trước hết là phổ biến Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, các luật và văn bản Nhà nước liên quan. Đồng thời vừa tuyên truyền phổ biến, vừa lập kế hoạch thực hiện quy hoạch quản lý và khai thác khoáng sản đến năm 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt; tiến hành rà soát lại các khu vực khai thác khoáng sản phù hợp với quy hoạch này, kiên quyết đình chỉ các điểm khai thác không phù hợp với quy hoạch.

2- Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp các địa phương thực hiện tốt việc cấp phép khai thác khoáng sản đúng quy định. Cần lưu ý trong hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải có ý kiến đồng ý của UBND các huyện, thành phố, xã, phường đối với khu vực cấp mỏ; riêng đối với khu vực có liên quan đến quốc phòng phải có thêm ý kiến đồng ý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Thực hiện đúng quy định về ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo Thông tư Liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCN&MT ngày 22/10/1999 của Liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Khoa học, Công nghệ và Môi trường, xem đây là một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện khai thác khoáng sản sau khi được cấp giấy phép. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp Sở Tài chính - Vật giá, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các sở, ban liên quan giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện cụ thể việc ký quỹ.

3- Giao Sở Công nghiệp thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Công nghiệp làm Trưởng đoàn, thành viên gồm Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Sở Địa chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp (đối với khu vực có ảnh hưởng đến Khu công nghiệp Phú Tài), các sở, ban, UBND thành phố Quy Nhơn và các huyện liên quan để tiến hành kiểm tra về các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý theo đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khoáng sản. Các địa phương chấm dứt tình trạng đấu thầu, khoán bãi khai thác đá, cát...; đồng thời, hướng dẫn cho các tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định.

4- Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản ở các khu vực trọng điểm, trong đó lưu ý:

- Không cấp giấy phép và gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản khu vực phía Đông núi Hòn Chà (giáp với Khu công nghiệp Phú Tài).

- Tăng cường quản lý khai thác đá khu vực dọc Quốc lộ 1A, tiến hành đình chỉ khai thác khu vực núi Hòn Vồ.

- Không cấp giấy phép và gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực phía Đông núi Bà (từ xã Cát Tiến - xã Cát Hải, huyện Phù Cát); kiểm tra và đình chỉ khai thác ở khu di tích và khu quy hoạch sinh thái Núi Bà.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Sở Công nghiệp, các sở, ban liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ thực hiện cho UBND tỉnh để chỉ đạo ./.

 

 

Nơi nhận :
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Sở CN, ĐC, KH&ĐT, KHCN&MT, TC-VG
- UBND các huyện, thành phố
- Lãnh đạo VP
- Lưu VP, K1, K2, K12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KT- CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Bá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/2002/CT-UBND ngày 04/06/2002 về tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.571

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!