Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/2003/CT-UB về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 14/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 10/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2003/CT-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2003

Lụt, bão, thiên tai xảy ra bất thường và diễn biến phức tạp. Năm 2002 trên địa bàn Hà Nội, mưa lũ đã xảy ra ở mức cao, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống nhân dân. Để chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, giữ vững đê điều, hạn chiế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần ổn định chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

I. CHỦ TỊCH UBND CÁC CẤP, LÃNH ĐẠO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO SẴN SÀNG MỌI ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHỦ ĐỘNG PCLB, GIẢM NHẸ THIÊN TAI.

1. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai năm 2002. Kiện toàn tổ chức Ban chỉ huy PCLB ở các cấp, các ngành; xây dựng kế hoạch PCLB, giảm nhẹ thiên tai năm 2003 chi tiết, cụ thể, sát thực tế theo phương châm 4 tại chỗ để PCLB có hiệu quả trong phạm vi ngành mình, địa phương mình, đồng thời chi viện, ứng cứu kịp thời khi có lệnh huy động.

  2. Ngiêm túc thực hiện Pháp lệnh PCLB; kiểm tra kỹ, đánh giá chi tiết chất lượng các tuyến đê, nhà cửa, các công trình trên toàn thành phố; xây dựng các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai; tổ chức tập huấn, thực tập thuần thục các phương án để sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

  3. Tổ chức lực lượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương án được duyệt, đảm bảo huy động nhanh, kịp thời khi có lụt, bão, thiên tai. Chủ động dự trữ lương thực, các hàng hoá thiết yếu để đảm bảo đời sống nhân dân, vệ sinh môi trường, phục hồi sản xuất và sẵn sàng cứu trợ cho nhân dân các vùng bị thiên tai, đặc biệt là các đối tượng chính sách, các gia định nghèo, đói.

  4. Thông tin kịp thời, chính xác về mọi diễn biến của thời tiết; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước và Thành phố về công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai; phổ biến những kiến thức cơ bản về PCLB, giảm nhẹ thiên tai để mọi người dân hiểu, tổ chức PCLB ngay trong gia đình mình và tích cực tham gia công tác PCLB của địa phương.

  5. Phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp vi phạm Pháp lệnh Đê điều.

II. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ HUY, CHỈ ĐẠO PCLB, GIẢM NHẸ THIÊN TAI.

1. Ban chỉ huy PCLB Thành phố  khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức thực hiện công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của thành phố; tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, điều hành công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai năm 2003 có hiệu quả.

2. Ban Chỉ đạo cứu trợ khắc phục hậu quả lũ, bão thiên tai Thành phố xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, cứu trợ kịp thời cho nhân dân các vùng bị thiên tai.

3. Ban Chỉ huy PCLB các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị PCLB, giảm nhẹ, khắc phục hậu quả của thiên tai; tổ chức, chỉ huy kiên quyết phòng chống thiên tai với mọi tình huống, chủ động huy động mọi nguồn lực trên địa ban, của ngành, của đơn vị để đối phó, kịp thời khắc phục, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

III. UBND THÀNH PHỐ ĐỀ NGHỊ:

  Ban Thường vụ các quận, huyện uỷ coi công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai là một nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai; phân công các đ/c Thường vụ hoặc Cấp uỷ viên trực tiếp phụ trách, kiểm tra, chỉ huy các mặt của công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai của địa phương.

  Ban Tuyên giáo Thành uỷ chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố, phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của Trung ương thông tin nhanh, tuyên truyền rộng rãi về công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai năm 2003; biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích; phê phán những trường hợp vi pham, thiếu nghiêm túc trong công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai.

  Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội thông báo cho các đơn vị trực thuộc biết nội dung của Chỉ thị này để cùng tổ chức thực hiện.

  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các tổ chức đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, các doanh nghiệp ở Thành phố chỉ đạo, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai của Thành phố.

  UBND Thành phố giao Ban Chỉ huy PCLB Thành phố Thành phố tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc các cấp các ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo thường xuyên kết quả về UBND Thành phố.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2003/CT-UB về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34