Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tăng cường ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI NẮNG NÓNG, HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngay đầu vụ Hè Thu năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện nắng hạn, thiếu nước. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã nghiêm túc tổ chức thực hiện. Từ ngày 17/5/2020 đến nay, xuất hiện mưa tiểu mãn trên diện rộng đã bổ sung lượng nước đáng kể cho các hồ chứa, các đập dâng trên sông và trên đồng ruộng.

Tuy nhiên, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, nhiệt độ trung bình các tháng mùa khô ở khu vực Bình Định phổ biến ở mức cao hơn TBNN từ 0,5 - 1,00C; từ tháng 6 đến tháng 8/2020, nhiệt độ cao nhất từ 39 - 410C, tổn thất nước do bốc hơi mặt nước và mặt lá là rất lớn. Tình trạng thiếu nước sản xuất, xâm nhập mặn có khả năng xảy ra vào cuối vụ Thu.

Thực hiện Công điện số 601/CĐ-TTg ngày 21/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT- TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách, chống hạn, xâm nhập mặn năm 2020; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai các giải pháp cấp bách chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2020.

- Quản lý chặt chẽ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý các hồ chứa do UBND huyện quản lý.

- Ngăn chặn người dân tự sản xuất ngoài vùng đã xác định không sản xuất vụ Thu.

- Tổ chức thực hiện và quản lý các trạm bơm trên sông đúng theo lịch bơm tại Văn bản số 1196/SNN-TL ngày 27/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tổ chức thực hiện lịch bơm luân phiên các trạm bơm trên sông phục vụ chống hạn vụ Hè Thu năm 2020.

- Đối với các dự án cấp nước sạch đã hoàn thành, tổ chức đấu nối nước vào hộ gia đình; các dự án cấp nước sinh hoạt đã được phê duyệt khẩn trương triển khai, ưu tiên xây dựng đường ống chính dẫn nước, đưa nước sạch đến các cụm vòi công cộng để người dân sử dụng. Các vùng khác thiếu nước sinh hoạt, tổ chức vận chuyển nước sạch đến các điểm dân cư tập trung để cấp cho nhân dân.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tiếp tục cập nhật mưa, nguồn nước các hồ chứa, theo dõi việc điều tiết nước hồ chứa; khi có nhu cầu hỗ trợ nguồn nước từ các hồ thủy điện, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi các Bộ, ngành Trung ương đề nghị hỗ trợ.

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành kế hoạch sản xuất vụ Thu của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi quản lý tốt hệ thống ngăn mặn khu Đông, đo độ mặn và kiểm soát xâm nhập mặn.

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT bảo trì các công trình cấp nước; triển khai mở mạng đường ống cấp nước theo danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 08/5/2020.

3. Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định

- Quản lý chặt nguồn nước các hồ chứa, đập dâng do Công ty quản lý; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố về điều tiết nguồn nước, về lịch bơm theo Văn bản số 1196/SNN-TL ngày 27/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tổ chức bảo trì các trạm bơm trên sông, các trạm bơm dầu, bơm điện dã chiến để chủ động ứng phó hạn hán khi có hiện tượng thiếu nước.

4. Sở Công Thương

Chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định đảm bảo cấp điện liên tục cho các trạm bơm hoạt động chống hạn.

5. Đài Khí tượng Thủy văn Bình Định

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, nhận định tình hình nắng nóng, mưa, dông, lốc, sét để phục vụ chỉ đạo sản xuất.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định

Tiếp tục thông tin, truyền thông về tình hình hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, các biện pháp chỉ đạo ứng phó để cộng đồng biết và thay đổi nhận thức chủ động sử dụng điện, nước tiết kiệm.

7. Các hội đoàn thể

Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn tiếp tục bám sát địa bàn, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các giải pháp sản xuất, chống hạn, xâm nhập mặn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để giành thắng lợi trong sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

8. Các sở, ngành khác c liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố ứng phó, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.

Yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ngành, Hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo tình hình về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, Tài Nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Lao động – Thương Binh và xã hội, Tài chính,Thông tin và Truyền thông;
- Các Hội, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Định, Đài PTTH tỉnh;
- Đài KTTV Bình Định;
- Công ty Điện lực Bình Định;
- Chi cục Thủy lợi;
- Công ty TNHH Khai thác CTTL;
- Trung tâm Nước sạch và VSMT;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K13.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tăng cường ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


40

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144