Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2002/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 12/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 27/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2002 

 

CHỈ THỊ  

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM VÀ TIÊM PHÒNG BỆNH LỞ MỒM, LONG MÓNG GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 12/3/2002 Bộ nông nghiệp và PTNT có văn bản số 02/BNN-TY gửi UBND các tỉnh, thành phố TW thông báo về tình hình tái xuất hiện dịch bệnh lở mồm, long móng (LMLM) gia súc ở tỉnh Bắc Giang và đề nghị các địa phương chủ động phòng, chống bệnh LMLM gia súc, nhằm hạn chế tác hại do bệnh LMLM gây ra.

Xét đề nghị của giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 169/NN-KT ngày 19/3/2002 và để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt đối với bệnh LMLM; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Thú y trên địa bàn Thủ đô, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho các ngành, các cấp:

1/ Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Sở Thương mại, Sở Y tế, Công an Thành phố, Cục Hải quan Hà Nội, các ngành liên quan và UBND các Quận, Huyện:

- Chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Thú y Hà Nội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội và hướng dẫn UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm trong đó tập trung tiêm phòng bệnh LMLM gia súc, kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm.

- Thống nhất đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là kinh phí tiêm phòng bệnh LMLM, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

2/ Chủ tịch UBND các Quận, Huyện chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan:

- Chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường, xã, thị trấn hướng dẫn các HTX nông nghiệp, các cơ sở và các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh gia súc, gia cầm, trong đó phải triệt để triển khai ngay công tác tiêm phòng bệnh LMLM, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, phòng chống bệnh dại tại địa phương theo pháp lệnh thú y và hướng dẫn của chi cục Thú y Hà Nội.

- Cấp kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là tiền công tiêm phòng bệnh LMLM gia súc.

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh môi trường trên địa bàn, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc gửi về UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT.

UBND thành phố yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức thực hiện ngay Chỉ thị này, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc báo cáo UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT để xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quí Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2002/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53