Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 09/CT-UBND 2020 tăng cường bảo vệ rừng phòng cháy và chữa cháy rừng Cao Bằng

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2020

Trong thời gian qua các cấp, các ngành, các chủ rừng và nhân dân đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng; các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng từ tỉnh đến cơ sở được triển khai một cách đồng bộ, chủ động, quyết liệt; tình hình khai thác, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán lâm sản trái phép cơ bản đã được kiểm soát; các vụ cháy rừng đã được phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời, không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng. Nhờ đó, diện tích rừng qua các năm được tăng dần, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh đến hết năm 2019 đạt 55,23%, môi trường sinh thái tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, diễn biến phức tạp; tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi; tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, chủ động ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ gìn môi trường sinh thái. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, Thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ngành và UBND các huyện, Thành phố:

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Kế hoạch số 3276/KH-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng và phá rừng, cháy rừng; Chỉ thị số 1299/CT-BNN- TCLN ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng trong từng cộng đồng dân cư.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện, cấp xã, các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các chủ rừng xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ” nhằm kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng tại địa phương, xác định công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; tập trung xác định, truy quét, xóa bỏ các “đầu nậu”, các “điểm nóng” về phá rừng, cháy rừng và khai thác lâm sản trái pháp luật, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; kiểm soát chặt chẽ các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, công tác trồng rừng thay thế theo quy định.

- Chỉ đạo lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo, rà soát, hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. Xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn.

- Tổ chức lực lượng, bố trí phương tiện vận chuyển thiết bị chữa cháy và xây dựng lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm. Thiết lập mạng thông tin liên lạc phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là công tác chỉ huy chữa cháy. Đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn được giao quản lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh:

- Tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp ngay từ cơ sở; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các khu rừng có nhiều loại gỗ quý hiếm, địa bàn có diễn biến phức tạp về tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định;

- Chỉ đạo hạt Kiểm lâm các huyện, Thành phố chủ động tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo các chủ rừng, các lực lượng liên quan, chính quyền cấp xã thực hiện quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng; giám sát chặt chẽ việc đưa phương tiện, công cụ, cơ giới vào rừng; quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn theo đúng quy định;

- Phối hợp với UBND các huyện, Thành phố, lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn ứng trực 24/24 giờ, xử lý khi xảy ra cháy rừng; tổ chức lực lượng trực tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép;

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng; báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về cục Kiểm lâm Trung ương trong trường hợp cần thiết.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, cấp ủy và chính quyền các cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra; đồng thời hỗ trợ và phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý bảo vệ rừng.

5. Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan, tăng cường biên tập các tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo cấp độ nguy cơ cháy rừng, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm cho các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng.

7. Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, Thành phố trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng.

8. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố, tăng cường vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền để nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố, các chủ rừng và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị này theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Cao Bằng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng ngày 11/05/2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.204

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!