Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2006/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 06/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG TRỒNG CÂY XANH VÀ TỔ CHỨC "HỘI THI MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 10 năm qua (1996 - 2005) đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trồng, bảo vệ cây xanh và tổ chức Hội thi "Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp" tại các khu vực trường học, công sở, doanh trại quân đội, bệnh viện, chung cư, khu dân cư, công viên, khu du lịch sinh thái, khu chế xuất, khu công nghiệp,…Thông qua "Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp", đã có 15.042 lượt đơn vị đăng ký tham dự; trong đó, có 9.089 lượt đơn vị được công nhận danh hiệu "Môi trường Xanh" cấp thành phố và 4.757 lượt đơn vị được công nhận cấp ngành; rất nhiều đơn vị đã được công nhận danh hiệu 5 năm liền. Phong trào đã vận động trồng được gần 3 triệu cây xanh và hoa kiểng các loại, trong đó có trên 20 loài cây xanh cho bóng mát; thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, sự tham gia tích cực của các ngành, các địa phương, sự hưởng ứng đông đảo của nhân dân thành phố, đã góp phần tích cực cho việc cải thiện môi trường, tạo cảnh quan của thành phố thêm xanh tươi, sạch đẹp.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trồng, bảo vệ cây xanh và tổ chức "Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp" trên toàn địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung triển khai những nội dung sau đây :

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo đẩy mạnh việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; tổ chức triển khai Hội thi "Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp" thành phố giai đoạn 2006 - 2010 và tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ hàng năm vào ngày 19 tháng 5 tại cơ quan, địa phương mình.

2. Giao Ban Chỉ đạo Hội thi "Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp" thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các sở , ban, ngành, đoàn thể tổ chức tổng kết việc trồng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng và Hội thi "Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp" 10 năm (1996 - 2005); xây dựng kế hoạch vận động để tiếp tục duy trì, phát triển phong trào và Hội thi "Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp" thành phố giai đoạn 2006 - 2010. Việc tổng kết cần đi sâu đánh giá tình hình, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để phong trào và Hội thi đạt kết quả ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

3. Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện lập kế hoạch cụ thể về tổ chức gieo ươm, sản xuất cây giống lâu năm, hoa kiểng các loại và nghiên cứu đưa vào trồng các giống cây mới, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cây con xuất vườn cho các địa phương, cơ quan đơn vị tham gia hội thi, gởi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt kinh phí và tổ chức sản xuất, cung ứng kịp thời cho các địa phương, đơn vị trồng vào đầu mùa mưa hàng năm; trong đó chú trọng việc hướng dẫn cho các đơn vị về kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ, bố trí các loại cây trồng cho phù hợp với cảnh quan và thẩm mỹ đô thị.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Giao thông-Công chính phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan thành phố; đồng thời, tiếp tục vận động các đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi "Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp" thành phố và giữ vững kết quả đạt được ở các khu vực đã triển khai các năm trước.

5. Tiếp tục xây dựng mảng xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu hết sức cần thiết đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, cần quan tâm chỉ đạo phong trào trồng cây, gây rừng và tăng cường công tác quản lý, chăm sóc bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng phòng hộ ở thành phố; chú trọng công tác tổ chức Hội thi "Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp" và tổng kết Hội thi hàng năm để góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng đáng với danh hiệu "Thành phố Anh hùng"./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài


Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2006/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.295
DMCA.com Protection Status