Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND 2021 nghiêm cấm sử dụng chất nổ xung điện để khai thác thủy sản Ninh Bình

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 15/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG CHẤT NỔ, XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC, CÁC NGƯ CỤ BỊ CẤM ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, TÁI TẠO NGUỒN LI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo liên quan đến việc quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, trong đó đã quy định nghiêm cấm các hoạt động sử dụng chất n, xung điện, chất độc đkhai thác thủy sản. Công tác quản lý các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, các hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất n, chất độc, xung điện trong khai thác thủy sản đã được chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả.

Tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng vi phạm các quy định trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản có chiều hướng tăng lên và diễn biến phức tạp như việc sử dụng xung điện, hóa chất, ngư cụ bị cấm đđánh bắt thủy sản làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, tác động xấu đến các hệ sinh thái. Nguyên nhân chính là công tác quản lý, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm chưa thực sự quyết liệt ở một số địa phương. Đkịp thời chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, từng bước đưa hoạt động khai thác thủy sản theo đúng các quy định pháp luật hiện hành nhằm phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện nghiêm các quy định tại: Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg; Chỉ thị số 19/CT-TTg ; Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý về bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các văn bản có liên quan.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tác hại, hậu quả của việc sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, ngư cụ cấm khai thác thủy sản làm hủy hoại môi sinh, môi trường và cạn kiệt nguồn lợi thủy sản để người dân ý thức, tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm quy định về cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, ngư cụ cấm khai thác thủy sản, cùng tham gia hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra chặt chẽ tàu cá trong và ngoài tỉnh, nghiêm cấm hành vi tàu giã cào vi phạm khai thác thủy sản tại vùng bin ven bờ, kiểm soát việc chấp hành quy định, điều kiện đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.

- Hàng năm, thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, thả bổ sung giống thủy sản ra các thủy vực tự nhiên nhằm khôi phục và tái tạo nguồn lợi thủy sản; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khu, vận chuyn, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc n, xung điện, chất độc, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản tại vùng biển và vùng nước nội địa.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo lực lượng chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật đối với hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng chất n, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm đkhai thác thủy sản. Chỉ đạo chấm dứt tình trạng sử dụng chất n, xung điện (công cụ kích điện, điện lưới) đđánh bắt thủy sản tại các hồ, đập, sông ngòi, vùng kênh mương, nội đồng và vùng biển ven bờ.

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản; xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương.

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý về bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu đtàu cá và người dân địa phương khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn quản lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản trên bin và vùng nước nội địa, việc thực hiện quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, sử dụng giấy phép khai thác thủy sản của các chủ tàu cá. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể định kỳ thực hiện thả các loài thủy sản truyền thống, bản địa, loài có giá trị kinh tế cao ra các vùng nước tự nhiên, thủy vực trên toàn tỉnh nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản và nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản; tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cấm sử dụng chất n, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

4. Công an tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là những hành vi sử dụng chất n, xung điện, chất độc và các ngư cụ bị cấm đkhai thác thủy sản. Đồng thời tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép xung kích điện, vật liệu n.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản trên vùng bin, khu vực biên giới biển, khu vực cửa khu cảng, vùng nước cảng do đơn vị quản lý.

- Chủ trì phối hợp thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thủy sản và các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên bin; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

- Tăng cường công tác điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán chất n, các ngư cụ cấm đsử dụng khai thác thủy sản.

6. Sở Công Thương: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; phối hợp với đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hóa chất, vật liệu ncông nghiệp đkhai thác thủy sản.

7. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, tàng trữ,vận chuyn trái phép chất n, xung điện, chất độc và ngư cụ cấm đkhai thác thủy sản.

8. Sở Tài chính: Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên đthực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn có liên quan.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, những văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản, quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề cấm để khai thác thủy sản nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, văn bản có liên quan và nội dung Chỉ thị này trên phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động phối hợp xây dựng tin bài, đăng tải phóng sự về tác hại của việc sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, ngư cụ cấm đkhai thác thủy sản nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh: Hướng dẫn các đơn vị cấp dưới phối hợp với Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương, tuyên truyền, phổ biến cho hội viên, đoàn viên, nhân dân về tác hại, hậu quả của việc khai thác thủy sản bất hp pháp và vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đhội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hiểu, chấp hành.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nghiêm túc thực hiện các nội dung Chỉ thị này; định kỳ gửi báo cáo 06 tháng (trước ngày 20/6), hằng năm (trước ngày 20/12) và đột xuất theo yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện của các Sở, ngành, địa phương; định kỳ (06 tháng, hằng năm) và đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT; VP2,3,5,6,7.
Bh
_VP3_CT01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 15/04/2021 về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.581

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.180.193