Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27231 văn bản

1

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2021 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀNG NĂM VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2021 - 2025) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

2

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-------------------- Số: 19/CT-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI Dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng trên toàn thế giới, làm hàng triệu người mắc, hàng trăm ngàn người tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2020

3

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2019,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp phát triển ,Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,Vùng kinh tế trọng điểm,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

4

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2018,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng tránh lũ lụt,Phòng chống lũ,Vùng sạt lở đất,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

5

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2016 về tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 19/CT-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH VỀ LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN (1996 - 2016) Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 27 tháng 8 năm 1996

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

6

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2015,Thủ tướng Chính phủ,Luật hợp tác xã 2012,Triển khai thi hành luật,Triển khai thi hành Luật Hợp tác xã,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

7

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2014,Thủ tướng Chính phủ,Bảo vệ nguồn lợi thủy sản,Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

8

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2013 nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2013,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao nhận thức pháp luật,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2013

9

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2012 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2012,Thủ tướng Chính phủ,Dự toán ngân sách nhà nước,Kế hoạch đầu tư ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/CT-TTg

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

10

Chỉ thị 19/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế,Tuyển sinh các lớp đầu cấp tỉnh Thừa Thiên Huế 2021 2022,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

11

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Sơn La, ngày 28 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

12

Chỉ thị 19/CT-UBND về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Nam Định

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Nam Định, ngày 11 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 TỈNH NAM ĐỊNH Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

13

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Sơn La, ngày 25 tháng 12 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

14

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2020,Tỉnh Quảng Bình,Tăng cường công tác tiếp công dân tỉnh Quảng Bình,Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tỉnh Quảng Bình,Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

15

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2020,Tỉnh Đồng Nai,Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy,Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy Đồng Nai,Công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

16

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng đông tỉnh Quảng Nam

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2020,Tỉnh Quảng Nam,Tăng cường quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam,Tăng cường quản lý xây dựng tỉnh Quảng Nam,Tăng cường quản lý đất đai xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

17

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do tỉnh Phú Yên ban hành

quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 13/9/2019, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1307/UBND-ĐTXD ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh.Các đơn vịtập trung phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lập Quy hoạch tỉnh; đồng thời, chủ động triển khai lập các

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

18

Chỉ thị 19/CT-CTUBND năm 2020 về tăng cường biện pháp kiểm soát công tác tính đàn lợn nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn bền vững do tỉnh Hưng Yên ban hành

19/CT-CTUBND,Chỉ thị 19 2020,Tỉnh Hưng Yên,Tính đàn lợn nhằm phát triển bền vững Hưng Yên,Đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn bền vững Hưng Yên,Biện pháp kiểm soát công tác tính đàn lợn Hưng Yên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

19

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giải pháp phòng chống bệnh dại ở động vật Huế,Quyết liệt giải pháp phòng chống bệnh dại,Giải pháp phòng chống bệnh dại ở động vật,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

20

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2020,Thành phố Hải Phòng,Quản lý đấu giá tài sản ở Hải Phòng,Công tác quản lý về đấu giá tài sản Hải Phòng,Tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254