Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2001-CT-UB về việc tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Tân Tỵ - Năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 01/2001-CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 03/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2001-CT-UB 

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO" TẾT TRỒNG CÂY" XUÂN TÂN TỴ - NĂM 2001

Hàng năm, mỗi khi Xuân về, nhân dân Thủ đô lại cùng nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng phong trào " Tết trồng cây" do Bác Hồ khởi xướng. " Tết trồng cây" đã trở thành truyền thống văn hoá tốt đẹp của nhân dân ta.

Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp và kết quả trồng cây, gây rừng trên địa bàn Hà nội trong những năm qua, UBND Thành phố phát động phong trào "Tết trồng cây” - Xuân Tân Tỵ- Năm 2001, với mục tiêu: Tiếp tục trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh, phủ xanh đất trống- đồi trọc, cải thiện điều kiện môi trường sinh thái cảnh quan, làm cho thủ đô ngày thêm" Xanh- Sạch- Đẹp".

Để thực hiện có kết quả mục tiêu trên, UBND Thành phố yêu cầu các Ngành, các Cấp thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

1/ Sở NN & PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan; Hướng dẫn UBND các Quận, Huyện lập kế hoạch và tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây”- Xuân Tân Tỵ- Năm 2001 tại địa phương; Đồng thời chỉ đạo chuẩn bị vật tư, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật và đôn đốc, kiểm tra các địa phương triển khai kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh ngay từ những ngày đầu năm 2001; Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2/ Chi cục kiểm lâm phối hợp với UBND các Quận, Huyện hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác bảo vệ rừng và cây xanh; Đồng thời xử lý các vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương theo Luật định.

3/ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường học phổ thông hướng dẫn Học sinh nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường và phối hợp với các Đoàn thể, Cơ quan, Đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch trồng, chăm sóc bảo vệ rừng và cây xanh tại địa phương.

4/ Sở giao thông công chính chuẩn bị cây giống và hướng dẫn các Quận nội Thành tổ chức trồng cây xanh theo quy hoạch đô thị; Đồng thời phối hợp với Công an Thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ cây xanh trên địa bàn Thành phố, kiên quyết ngăn chặn hủ tục" bẻ cành, hái lộc" đầu xuân.

5/ Sở Văn hoá và Thông tin hướng dẫn các Cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền lợi ích của việc trồng rừng, trồng cây xanh đối với đời sống xã hội và bảo vệ môi trường cảnh quan Thủ đô.

6/ Sở Tài chính Vật giá phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch, giải quyết kinh phí phục vụ "Tết trồng cây" theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

7/ UBND các Quận, Huyện chủ động lập kế hoạch, phương án và tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây”- Xuân Tân Tỵ- Năm 2001 tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với UBMT Tổ quốc cùng các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân về ý nghĩa, tác dụng việc trồng cây, gây rừng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và môi trường cảnh quan tại địa phương. Động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng và cây xanh, theo phương châm: " Trồng cây nào, sống tốt cây ấy", đảm bảo sản phẩm phong trào "Tết trồng cây" thực sự là niềm tự hào của nhân dân, là nhân tố tích cực để hình thành những vùng cây xanh đẹp trên địa bàn Thủ đô; Đồng thời chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn có kế hoạch giao các Tổ chức, Cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng trong dịp" Tết trồng cây", định kỳ kiểm tra, khen thưởng các trường hợp làm tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố tình phá hoại cây trồng. Đây là chỉ tiêu đánh giá kết quả thi đua của các địa phương.

UBND Huyện Sóc Sơn chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Sóc Sơn phối hợp với Chính quyền các xã và Lâm trường Sóc Sơn tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch trồng 1.500 ha đất trống, đồi trọc trong năm 2001.

8/ Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền về công tác trồng cây, gây rừng- năm 2001; Đồng thời đề nghị các Đoàn thể, các Tổ chức xã hội, các Cơ quan, đơn vị TW đóng trên địa bàn Hà Nội tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây”- Xuân Tân Tỵ- Năm 2001, do UBND Thành phố phát động nhằm góp phần bảo vệ môi trường cảnh quan Thủ đô.

UBND Thành phố yêu cầu các Cấp, các Ngành chủ động phối hợp với các Đoàn thể, các Tổ chức xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên, mở đầu là tổ chức tốt " Tết trồng cây”- Xuân Tân Tỵ- Năm 2001 đạt hiệu quả thiết thực, nhằm tạo thành phong trào mạnh mẽ động viên toàn dân tham gia phong trào trồng cây, gây rừng trên địa bàn Thủ đô.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2001-CT-UB về việc tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Tân Tỵ - Năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66