Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/TTLT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Lý Tài Luận, Nguyễn Văn Đàn
Ngày ban hành: 04/04/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/TTLT

Hà Nội , ngày 04 tháng 4 năm 1991

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - TÀI CHÍNH SỐ 09/TTLT NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 1991 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIỆC CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ CHI TIÊU CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT RÉT

Ngày 13 tháng 12 năm 1990, Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư Liên Bộ số 24-TT/LB "Hướng dẫn nội dung chi tiêu cho công tác phòng, chống bệnh sốt rét". Nay Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn bổ sung về cấp phát và quản lý kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh sốt rét như sau:

I- NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Nguồn kinh phí chi tiêu cho công tác phòng, chống bệnh sốt rét bao gồm:

a) Nguồn hỗ trợ của Ngân sách Trung ương

b) Nguồn bảo đảm của Ngân sách địa phương

c) Viện trợ của các tổ chức quốc tế

d) Các nguồn khác: Đóng góp của nhân dân, cơ quan, xí nghiệp, quyên tặng, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân...

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung ương do Bộ Tài chính cấp thẳng cho Bộ Y tế để chuyển cho các địa phương theo kế hoạch liên bộ đã thống nhất, phân phối hàng quý, hàng năm.

3. Hàng năm, Bộ Y tế lập dự toán chi hỗ trợ của ngân sách Trung ương cho các địa phương gửi Bộ Tài chính xét duyệt tổng hợp vào ngân sách Nhà nước trình Hội đồng Bộ trưởng.

II- NỘI DUNG CHI CỦA CẤP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:

Các khoản chi tiêu của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương được phân định như sau:

1. Ngân sách Trung ương chi hỗ trợ cho địa phương các khoản chi sau đây:

- Chi tiền mua thuốc, hoá chất, dụng cụ và phương tiện phục vụ công tác xét nghiệm, điều trị v.v.. cho các vùng sốt rét nặng, các vùng có dịch sốt rét và các tỉnh miền núi theo phân loại của Bộ Y tế.

- Chi mở các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng, chống sốt rét do Trung ương tổ chức.

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống sốt rét.

- Kiểm tra, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phòng, chống sốt rét các miền hay toàn quốc.

2. Ngân sách địa phương cấp kinh phí để chi cho bộ máy và các hoạt động thuộc chương trình, phòng chống bệnh sốt rét ở địa phương, dự toán kinh phí phòng bệnh đã quy định tại Thông tư số 24-TT/LB ngày 13 tháng 12 năm 1990 của Liên Bộ Y tế - Tài chính về việc: "Hướng dẫn nội dung chi tiêu cho công tác phòng, chống sốt rét"

3. Kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ cho công tác phòng, chống bệnh sốt rét ở địa phương do Bộ Tài chính cấp cho Bộ Y tế để từ đó cấp cho Sở Y tế các địa phương nhằm thực hiện hợp đồng cam kết trách nhiệm giữa Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Bộ Y tế.

- Kinh phí chi cho công tác phòng, chống sốt rét của ngân sách địa phương do các Sở tài chính cấp cho Sở y tế như hiện hành.

4. Hàng quý, hàng năm, Sở Y tế phải báo cáo quyết toán các khoản chi cho phòng, chống sốt rét do Trung ương hỗ trợ cho Bộ Y tế. Bộ Y tế tổng hợp quyết toán gửi Bộ Tài chính.

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì đề nghị các địa phương, các Sở Y tế báo cáo về liên bộ sửa đổi lại cho phù hợp.

Lý Tài Luận

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đàn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 09/TTLT ngày 04/04/1991 bổ sung cấp phát và quản lý kinh phí chi tiêu cho công tác phòng, chống bệnh sốt rét do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.544

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96