Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 95-TC/HCP năm 1959 về việc mua báo cho các cơ quan do Bộ Tài Chính ban hành.

Số hiệu: 95-TC/HCP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 31/01/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95-TC/HCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC MUA BÁO CHO CÁC CƠ QUAN

Kính gửi:

- Các cơ quan đoàn thể trung ương,
- Các Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh
- Các Khu, Sở, Ty Tài chính

 

Để thi hành một số điều khoản của luật công đoàn và Nghị định số 188-TTg ngày 09/4/1958 của Thủ tướng Phủ, Bộ Lao động đã có Thông tư số 33-TT/LĐ ngày 27/12/1958 hướng dẫn các cơ quan xí nghiệp thi hành việc trích nộp kinh phí công đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn về công tác quản lý tài vụ công đoàn.

Căn cứ vào các văn bản trên thì kể từ 1/1/1959 các tổ chức công đoàn đều có dự toán riêng và việc mua báo sẽ do công đoàn đảm nhận.

Để việc thi hành ở các nơi được thống nhất, Bộ chúng tôi có ý kiến về việc mua báo như sau:

1. Trước đây việc mua báo ở các cơ quan có phân ra làm 3 loại:

- Loại báo mua theo tiêu chuẩn chung (4.800đ một người một năm).

- Loại báo cấp theo tiêu chuẩn riêng (ở trung ương); mỗi phòng một tờ dùng chung cho Trưởng, Phó phòng, Chánh, Phó Giám đốc. Chánh, Phó văn phòng trở lên mỗi người một tờ báo Nhân dân, ở địa phương; Ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính khu, tỉnh mỗi ông 1 tờ báo Nhân dân, các Ông Phó Chủ tịch và các ủy viên đọc chung 2, 3 tờ; mỗi khu chuyên môn 1 tờ dùng chung cho Ban  Giám đốc.

- Loại báo mua dùng cho công tác nghiệp vụ.

2. Kể từ 1 tháng 1-1959 phần báo mua theo tiêu chuẩn chung (mua vào số tiền 4.800đ một người một năm) sẽ do các cấp công đoàn đảm nhận - Tổng Liên đoàn sẽ có thông tri hướng dẫn cụ thể các cấp công đoàn về việc mua sách báo theo đúng tinh thần nghị quyết của Trung ương Đảng…

Đối với nơi nào vì việc xét duyệt dự toán và cấp kinh phí chưa làm kịp trong tháng 1/1959 thì các cơ quan xí nghiệp tạm ứng số kinh phí cần thiết để đảm bảo việc mua báo tiêu chuẩn chung như thường lệ. Số tiền tạm ứng này sẽ phải hoàn lại cơ quan xí nghiệp ngay sau khi các cấp công đoàn có kinh phí riêng.

Đối với các cơ quan chưa có tổ chức công đoàn, việc mua báo tiêu chuẩn chung vẫn do các cơ quan xí nghiệp giải quyết như thường lệ cho đến khi có chỉ thị mới.

3. Đối với báo cấp theo tiêu chuẩn riêng và báo nghiệp vụ, Thủ tướng phủ sẽ có Thông tư quy định sau. Trong khi chờ đợi vẫn thi hành như cũ.

 

KT.  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Văn Bính

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 95-TC/HCP năm 1959 về việc mua báo cho các cơ quan do Bộ Tài Chính ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164
DMCA.com Protection Status