Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 937/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình Kè chống xói lở bờ sông Cầu đoạn qua xã Yên Đĩnh và thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 937/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 20/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 937/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: KÈ CHỐNG XÓI LỞ BỜ SÔNG CẦU ĐOẠN QUA XÃ YÊN ĐĨNH VÀ THỊ TRẤN CHỢ MỚI, HUYỆN CHỢ MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 45/BC-TCĐT ngày 19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Cầu đoạn qua xã Yên Đĩnh và thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.

- Chủ Đầu tư: UBND huyện Chợ Mới.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Chợ Mới.

- Thời gian: Khởi công: 2008, hoàn thành: 2013

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước

Nguồn vốn

Giá trị quyết toán (đồng)

Thực hiện(đồng)

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Ngân sách Nhà nước

24.940.623.000

17.706.295.000

7.234.328.000

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung

TMĐT được duyệt (đồng)

Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)

Tổng số

25.675.320.000

24.940.623.000

- Xây lắp

21.254.580.000

21.749.325.000

- Chi phí khác

3.820.740.000

3.191.298.000

- Dự phòng

600.000.000

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung

Công trình giao đơn vị khác quản lý

Thực tế (đồng)

Quy đổi (đồng)

Tổng số

24.940.623.000

 

1.Tài sản cố định

24.940.623.000

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Có trách nhiệm thanh quyết toán và tất toán nguồn vốn chi phí đầu tư xây dựng công trình là:

Nguồn vốn

Số tiền (đồng)

Ghi chú

Tổng số

24.940.623.000

 

Ngân sách Nhà nước

24.940.623.000

 

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 05/3/2013 là:

Tổng nợ đã thanh toán: 17.706.295.000 đồng.

Tổng nợ phải thanh toán: 7.234.328.000 đồng.

(Có Biểu chi tiết công nợ kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND xã Yên Đĩnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng quy chế duy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luật và ghi tăng tài sản cố định là:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

(đồng)

Chi tiết theo nguồn vốn

UBND xã Yên Đĩnh

24.940.623.000

Ngân sách Nhà nước

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ Đầu tư phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh xử lý dứt điểm các khoản công nợ để thực hiện tất toán tài khoản của dự án tại KBNN.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): không

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 937/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình Kè chống xói lở bờ sông Cầu đoạn qua xã Yên Đĩnh và thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242