Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/2003/QĐ-UB thành lập Quỹ ưu đãi khuyến khích các nhà Khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ Đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao do UBND Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 93/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 05/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ ƯU ĐÃI KHUYẾN KHÍCH CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH,CHUYÊN GIA GIỎI, NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO THAM GIA CỐNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ - THU HÚT, SỬ DỤNG, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TÀI NĂNG TRẺ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO" 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 167/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô;
Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Quỹ ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Sau đây gọi tắt là Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng Hà Nội Trụ sở: 38B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quỹ là tổ chức sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng hoặc kho bạc Thành phố và sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động.

1/ Chức năng:

Quỹ ưu đãi, khuyến khích, đào tạo tài năng Hà Nội có chức năng quản lý, huy động tập trung các nguồn tài chính: Ngân sách Thành phố, tiền đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tiền viện trợ, tài trợ, và các nguồn huy động khác (bằng tiền và hiện vật)… để chi cho các nội dung khen thưởng, các giải thưởng, học phí, học bổng, cho vay trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng…v.v.

2/ Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước và Thành phố trong lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích và thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng Hà Nội, để cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện.

- Cung cấp tài chính đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng số lượng và thời hạn, giám sát, kiểm tra việc chi dùng đối với các trường hợp cho vay, tạm ứng…

- Đình chỉ, thu hồi đối với các trường hợp sử dụng kinh phí sai mục đích và không thực hiện đúng cam kết khi nhận tài trợ.

- Thu hồi trả về Quỹ các khoản tạm ứng, cho vay đã đến hạn trả theo quy định.

3/ Tổ chức bộ máy và hoạt động:

Quỹ có Giám đốc do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Thành phố.

Kế toán do Sở Tài chính - Vật giá Thành phố cử.

Trước mắt cán bộ lãnh đạo và kế toán là kiêm nhiệm, bố trí thêm 1 cán bộ nghiệp vụ. Sau một thời gian hoạt động, căn cứ khôi lượng công việc thực tế, sẽ bố trí lại biên chế cho phù hợp và hiệu quả.

Lương và phụ cấp được tổng hợp vào quỹ tiền lương của Sở Tài chính - Vật giá Thành phố và được hạch toán theo dõi riêng.

Quỹ hoạt động theo Quy chế do UBND Thành phố ban hành.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy
- CT UBND TP
- Như Điều III
- V1, V2, V3, KT, VX, TH
- Lưu

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 


Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2003/QĐ-UB thành lập Quỹ ưu đãi khuyến khích các nhà Khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ Đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao do UBND Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197