Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 92/QĐ-UB năm 1982 về việc lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 92/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 26/05/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 92/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
Căn cứ Nghị quyết số 15-HĐBT ngày 8-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm;
Căn cứ thông tư số 08/TT-UB ngày 5-5-1982 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm theo Nghị quyết 15-HĐBT ngày 8-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm của thành phố gồm các đồng chí sau đây:

- NGUYỄN VÕ DANH, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban.

- NGUYỄN MINH CẦM, Giám đốc Sở Tài chánh, Phó Ban/thường trực.

- NGUYỄN VĂN THUYÊN, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra thành phố.

- LỮ MINH CHÂU, Giám đốc Ngân hàng thành phố.

- ĐỖ VĂN NGỌC, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố.

- NGUYỄN DUY HẠC, Phó Giám đốc Công an thành phố.

- VÕ THƯỢNG SÁCH, Phó Ban Thi đua và Khen thưởng thành phố.

- VÕ THỚI TRUNG, Trưởng Ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố.

- Đại diện Liên hiệp Công đoàn thành phố.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm được huy động một số cán bộ các ngành

Để giúp cho Thường trực Ủy ban và Ban chỉ đạo tiết kiệm theo dõi tình hình, thông tin, báo cáo v.v.. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường 2 cán bộ để phụ trách công tác này.

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm của thành phố có nhiệm vụ :

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hành tiết kiệm đến tận các cơ sở của thành phố.

- Định kỳ báo cáo kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm của thành phố.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng và kỷ luật về việc thực hành tiết kiệm của thành phố.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố, các đồng chí có tên trên đây có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92/QĐ-UB năm 1982 về việc lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.877
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57