Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 92/2004/QĐ-UB về phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 92/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỢT II NĂM 2004 ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước ;
Thực hiện Quyết định số 28/2004/QĐ-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước và Công văn số 3247 TC/KBNN ngày 29 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính về tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II ;
Xét đề nghị của Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố tại Tờ trình số 187/KH-TH ngày 01 tháng 4 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước cho các đơn vị, theo các phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền vận động toàn dân mua trái phiếu Chính phủ, đảm bảo đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các quận-huyện tuyên truyền vận động mua trái phiếu Chính phủ đến từng địa bàn dân cư, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (ngoài doanh nghiệp Nhà nước) trên địa bàn ; cán bộ, viên chức, các đơn vị do quận-huyện, phường-xã, thị trấn quản lý.

Điều 4. Giao Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố xác định mức huy động, phân bổ chỉ tiêu huy động trái phiếu Chính phủ năm 2003 và phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn mua trái phiếu Chính phủ.

Điều 5. Giao Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 28/2004/QĐ-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phối hợp với Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan vận động cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp của thành phố và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, tích cực hưởng ứng mua trái phiếu Chính phủ đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2004.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước Trung ương
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy  
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố  
- Kho bạc Nhà nước các quận-huyện
- Các Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ TM, các Tổ NCTH
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

PHỤ LỤC 1 :

CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2004
(Ban hành kèm theo Quyết định số 92 /2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu phát hành bằng VNĐ (Tỷ đồng)

Chỉ tiêu phát hành bằng đô la Mỹ (USD)

Ghi chú

 

Tổng cộng

88

10.000.000

 

1

Kho bạc Nhà nước TP

10

5.000.000

Để vận động CB-VC khối hành chính sự nghiệp và thu từ khách vãng lai tại thành phố.

2

Chi cục Tài chính

doanh nghiệp

10

-

Để phân bổ và vận động khối doanh nghiệp Nhà nước.

3

ủy ban nhân dân

24 quận-huyện

68

5.000.000

Chi tiết danh sách theo phụ lục 2

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

PHỤ LỤC 2 :

CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CỦA KHỐI QUẬN-HUYỆN NĂM 2004
(Ban hành kèm theo Quyết định số 92 /2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu phát hành bằng VNĐ (Tỷ đồng)

Chỉ tiêu phát hành bằng đô la Mỹ (USD)

 

Tổng cộng

68

5.000.000

1

ủy ban nhân dân quận 1

8,0

600.000

2

ủy ban nhân dân quận 2

1,0

 -

3

ủy ban nhân dân quận 3

5,0

400.000

4

ủy ban nhân dân quận 4

2,5

100.000

5

ủy ban nhân dân quận 5

7,5

900.000

6

ủy ban nhân dân quận 6

3,0

350.000

7

ủy ban nhân dân quận 7

1,0

 -

8

ủy ban nhân dân quận 8

2,0

100.000

9

ủy ban nhân dân quận 9

1,0

150.000

10

ủy ban nhân dân quận 10

4,5

350.000

11

ủy ban nhân dân quận 11

4,5

350.000

12

ủy ban nhân dân quận 12

1,0

 -

13

ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

4,5

350.000

14

ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

3,0

200.000

15

ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

5,5

500.000

16

ủy ban nhân dân quận Tân Bình

2,5

250.000

17

ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

2,5

200.000

18

ủy ban nhân dân quận Tân Phú

2,5

150.000

19

ủy ban nhân dân quận Bình Tân

2,0

50.000

20

ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

1,0

 -

21

ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

1,0

 -

22

ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

1,0

 -

23

ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

1,0

 -

24

ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

0,5

 -

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92/2004/QĐ-UB về phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337
DMCA.com Protection Status