Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 910/QĐ-TTg năm 2010 bổ sung kinh phí phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán vụ đông xuân năm 2009 – 2010 cho các địa phương (Đợt 3) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 910/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 910/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2009 – 2010 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG (ĐỢT 3)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1136/BNN-KH ngày 20 tháng 4 năm 2010, Tài chính (công văn số 7170/BTC-NSNN ngày 4 tháng 6 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 100,1 tỷ đồng (một trăm tỷ một trăm triệu đồng) cho 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà (theo phụ lục đính kèm) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2010 để phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán năm 2010. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo phụ lục đính kèm) và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ HẠN HÁN NĂM 2010 CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT

Tỉnh, thành phố

NSTW hỗ trợ

 

Tổng cộng

100.100

1

Yên Bái

3.000

2

Hà Tĩnh

6.300

3

Quảng Bình

8.900

4

Quảng Trị

5.800

5

Bình Định

8.700

6

Hà Giang

5.000

7

Thái Nguyên

6.500

8

Phú Thọ

5.000

9

Hải Phòng

8.900

10

Bắc Ninh

7.000

11

Ninh Bình

10.000

12

Thanh Hóa

15.000

13

Công ty TNHH 1 thành viên Bắc Hưng Hải

5.000

14

Công ty TNHH 1 thành viên Bắc Nam Hà

5.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 910/QĐ-TTg năm 2010 bổ sung kinh phí phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán vụ đông xuân năm 2009 – 2010 cho các địa phương (Đợt 3) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.429
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10