Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 897/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 897/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH HÀ TĨNH VÀ NGHỆ AN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3933 BNN/KH ngày 1 tháng 10 năm 2002), về việc xuất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục lũ lụt,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xuất không thu tiền 70 tấn hạt giống ngô lai P11; 160 tấn giống lúa giống khang dân 18; 24 tấn hạt giống rau các loại từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quản lý để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khôi phục sản xuất khắc phục hậu quả lũ lụt, cụ thể như sau:

1. Tỉnh Hà Tĩnh: giống ngô lai P11: 70 tấn; giống lúa Khang dân 18: 160 tấn; hạt giống rau các loại: 15 tấn.

2. Tỉnh Nghệ An: giống rau các loại: 9 tấn.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh : Nghệ An và Hà Tĩnh chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng số giống cây trồng trên hỗ trợ kịp thời cho dân để sản xuất.

Điều 2. Bổ sung 2,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2002 mua vacxin lở mồm long móng và thuốc thú y để hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tiêm phòng gia súc sau lũ lụt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc mua vacxin lở mồm long móng và thuốc thú y hỗ trợ trực tiếp cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cụ thể là: tỉnh Nghệ An: 1,0 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh: 1,8 tỷ đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh : Nghệ An, Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TW
- Các HĐND, UBND: Nghệ An, Hà Tĩnh,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ : KTTH, ĐPI, TTTT & BC , TH,
- Lưu NN (3), VT

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 897/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 về việc xuất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.829

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!