Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 89/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành: 01/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2011/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2008/QĐ-UBND NGÀY 27.5.2008 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC CUỘC ĐIỀU TRA TỪ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC NINH.

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11.5.2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc điều tra, thống kê;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND ngày 27.5.2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn sự nghiệp của Ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30.6.2011.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc điều tra theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11.5.2011 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2011/QĐ-UBND ngày 01/08/2011 bãi bỏ Quyết định 75/2008/QĐ-UBND quy định mức chi thực hiện cuộc điều tra từ nguồn sự nghiệp của Ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.512

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211