Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 859/QĐ-UBND bổ sung dự toán các đơn vị Hà Tĩnh 2016

Số hiệu: 859/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 06/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NĂM 2016 CHO CÁC ĐƠN VỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định 4946/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định 4879/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tnh về thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản;

Căn cứ Quyết định 4972/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tnh vviệc giao biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2016 cho các cơ quan, t chức, đơn vị;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 755/STC-HCSN ngày 24 tháng 3 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2016 của các đơn vị do giảm biên chế, stiền 2.076.378.000 đồng (Hai tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng); cụ thể như sau:

- Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh: 192.023.000 đồng.

- Chi cục Thú y tỉnh: 195.867.000 đồng.

- Chi cục Thủy sản tỉnh: 265.836.000 đồng.

- Chi cục Thủy lợi: 94.936.000 đồng.

- Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT: 863.017.000 đồng.

- Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh: 94.774.000 đồng.

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh: 369.925.000 đồng.

Điều 2. Phê duyệt bổ sung dự toán năm 2016 cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản (đơn vị mới thành lập), số tiền 1.248.837.000 đồng (Một tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng dự toán kinh phí được bsung đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo đóng các quy định hiện hành.

Điều 3. Giao trách nhiệm thực hiện:

- Các đơn vị có tên tại Điều 1, Điều 2 tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này kịp thời, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện; đồng thời thực hiện các thủ tục nghiệp vụ đđiều chỉnh giảm và bsung dự toán năm 2016 cho các đơn vị tại Điều 1, Điều 2 kịp thời, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và hoàn trả về ngân sách tỉnh số tiền 827.541.000 đồng (Tám trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm bn mươi mốt nghìn đồng) (Số tiền dư sau khi điều chỉnh giảm dự toán tại Điều 1 và bsung dự toán tại Điều 2).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- S Nông nghiệp và PTNT;`
- Lưu: VT, TKCT.
Gửi: VB giấy + điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 859/QĐ-UBND bổ sung dự toán ngày 06/04/2016 cho các đơn vị tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.078

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!