Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 282/2003/QĐ-UB cấp bổ sung ngân sách cho quận Tân Phú, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 282/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 01/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 282/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CẤP BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO QUẬN TÂN PHÚ, HUYỆN BÌNH CHÁNH VÀ HUYỆN HÓC MÔN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc ; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình ; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4865/TC-QHPX ngày 20 tháng 11 năm 2003 về bổ sung ngân sách để trang bị phương tiện làm việc cho quận-huyện mới thành lập ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cấp bổ sung ngân sách cho quận Tân Phú, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn với tổng số tiền là 13.800 triệu (mười ba tỷ tám trăm triệu) đồng, để trang bị tài sản, phương tiện làm việc cơ bản, sửa chữa trụ sở và chi phí hoạt động của bộ máy tạm thời trong giai đoạn đầu thành lập các quận mới ; chia tách huyện ; thành lập xã, thị trấn mới ; chi tiết như sau :

1.1- Quận Tân Phú : 6.400 triệu đồng ;

1.2- Huyện Bình Chánh : 6.800 triệu đồng ;

1.3- Huyện Hóc Môn : 600 triệu đồng.

Điều 2.- Giao Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (cũ) và huyện Bình Chánh (cũ) chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí để mua sắm trang bị cho các quận-huyện mới được thành lập, chia tách. Việc thực hiện mua sắm phải tuân theo quy định tại Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính, Công văn số 3131/UB-TM ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và quyết toán theo quy định.

Điều 3.- Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra và quyết toán việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp của các quận-huyện theo quy định.

Điều 4.- Đối với các đơn vị thuộc ngành dọc trên địa bàn quận-huyện sẽ do ngành dọc sắp xếp giải quyết về kinh phí. Các yêu cầu hoàn thiện về điều kiện làm việc cho các quận-huyện sẽ được giải quyết tiếp vào năm 2004.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận Tân Bình (cũ), quận Tân Phú, huyện Bình Chánh (cũ), huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tòa án nhân dân thành phố
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố
- Công an thành phố
- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ TM, TH, VX
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 282/2003/QĐ-UB cấp bổ sung ngân sách cho quận Tân Phú, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.742

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171