Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 701/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời mức chi hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng là người dân tộc thiểu số do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 701/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC CHI HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Thực hiện văn bản số 80/HĐND-VP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thống nhất chủ trương quy định tạm thời mức chi hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng là người dân tộc thiểu số theo Tờ trình số 68/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4082/TTr-STC ngày 20 tháng 11 năm 2009 và văn bản số 4183/STC-QLNS ngày 08 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức chi hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng là người dân tộc thiểu số, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: lao động là người dân tộc thiểu số (theo khoản 3, Mục I , tại Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

2. Mức chi:

- Mức hỗ trợ tiền ăn: 10.000 đồng/người/ngày (cơ sở đào tạo cấp phát trực tiếp đến học viên trong thời gian học nghề) cho áp dụng theo điểm b, khoản 2, Điều 5 tại Quyết định số 213/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh;

- Mức hỗ trợ phương tiện đi lại: nếu nơi cư trú cách xa địa điểm học từ 15km trở lên được hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé phương tiện giao thông công cộng nhưng tối đa không quá: 100.000 đồng/người/khoá học.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Đối với huyện Bác Ái: bố trí kinh phí từ nguồn của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;

b) Đối với các huyện còn lại: trích từ nguồn đào tạo ngân sách tỉnh hằng năm.

4. Thời gian áp dụng và kết thúc: áp dụng hỗ trợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 cho đến khi kết thúc Đề án đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 701/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời mức chi hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng là người dân tộc thiểu số do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49