Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 660/QĐ-UB năm 1979 về việc uỷ quyền duyệt chế độ trợ cấp khó khăn cho đồng bào thành phố đi xây dựng các vùng kinh tế mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 660/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Văn Đại
Ngày ban hành: 15/02/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 660/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN DYỆT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN CHO ĐỒNG BÀO THÀNH PHỐ ĐI XÂY DỰNG CÁC VÙNG KINH TẾ MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Căn cứ vào Nghị định số 272/CP ngày 03-10-1977 của Hội đồng Chính phủ và Thông tư số 14/TT-LB ngày 20-12-1977 của Liên Bộ Nông nghiệp – Lâm Nghiệp- Tài chính- Ngân hàng Nhà nước quy định chế độ trợ cấp khó khăn cho đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới;
- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng ban Vận động hồi hương về xây dựng vùng kinh tế mới thành phố (công văn 084/VFKTM ngày 05-02-1979) về việc xin được uỷ quyền duyệt trợ cấp khó khăn cho đồng bào thành phố đi xây dựng các vùng kinh tế mới,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ủy quyền cho đồng chí Trưởng ban Vận động hồi hương về xây dựng vùng kinh tế mới thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt trợ cấp khó khăn cho đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đi xây dựng các vùng kinh tế mới, theo chế độ, chánh sách của Nhà nước.

Điều 2.- Căn cứ vào danh sách đề nghị của Trưởng ban Vận động hồi hương về xây dựng vùng kinh tế mới quận huyện, có sự xác nhận của Ủy ban nhân dân phường xã, Uỷ ban nhân dân quận huyện xét và đề nghị Ban Vận động hồi hương về xây dựng vùng kinh tế mới thành phố duyệt trợ cấp khó khăn theo chính sách của Nhà nước, quy định theo Thông tư 14/TT-LB ngày 20-12-1977.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Vận động hồi hương về xây dựng vùng kinh tế mới thành phố , các ban, ngành, sở có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Văn Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 660/QĐ-UB năm 1979 về việc uỷ quyền duyệt chế độ trợ cấp khó khăn cho đồng bào thành phố đi xây dựng các vùng kinh tế mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.293
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127