Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 609/QĐ-BGTVT năm 2010 xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 609/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 609/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ văn bản số 25286/BTC-QLCS ngày 02/03/2010 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án đã kết thúc;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 7 tại văn bản số 218/TCHC ngày 27/01/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước đối với tài sản thu hồi từ dự án xây dựng cầu Rạch Miễu do Ban quản lý dự án 7 quản lý (Chi tiết như phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ban quản lý dự án 7 có trách nhiệm tổ chức bán đấu giá các tài sản, thiết bị nêu tại Điều 1 của Quyết định này, thu tiền nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 và Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 7 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU RẠCH MIỄU BÁN ĐẤU GIÁ THU TIỀN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
(Kèm theo Quyết định số 609 /QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Danh mục tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Máy vi tính + máy in

cái

15

 

2

Máy Photocopy

cái

1

 

3

Bàn làm việc

cái

7

 

4

Ghế làm việc

cái

6

 

5

Tủ hồ sơ

cái

2

 

6

Điện thoại cố định

cái

2

 

7

Modem cài đặt internet

cái

1

 

8

Kệ sắt nhà kho lầu 4

cái

13

 

9

Lắp đặt khung, mái, vách tôn nhà kho

m2

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 609/QĐ-BGTVT năm 2010 xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.537
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25