Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60/2000/QĐ-UB-TH về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 60/2000/QĐ-UB-TH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 06/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/2000/QĐ-UB-TH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ V/V GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 ;
Căn cứ Quyết định số 91/1999/QĐ-BTC ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2000 ;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐ, số 02/2000/NQ-HĐ đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15/01/2000 về kế hoạch kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách năm 2000 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tại tờ trình số 3437/TCVG ngày 30/10/2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao chỉ tiêu điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2000 của các đơn vị thuộc Sở Giao thông công chánh thành phố kèm theo quyết định này với tổng mức chi 325,795 tỷ đồng (tăng 57,695 tỷ đồng so với dự toán giao đầu năm).

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu điều chỉnh về dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2000, Sở Giao thông công chánh thành phố phối hợp Sở Tài chánh-Vật giá thành phố thực hiện ngay việc phân bổ chỉ tiêu ngân sách được giao cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng chỉ tiêu được giao kèm theo quyết định này theo nguyên tắc quy định và gởi đến cơ quan Tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước thành phố nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 3
- TTTU, TT HĐND, TTUB
- Ban Kinh tế-NS HĐND/TP
- Văn phòng Thành ủy
- Văn phòng HĐND/TP
- VPUB : CVP, PVP/KT, ĐT
 Tổ TM, DA, ĐT, TH (5b)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/2000/QĐ-UB-TH về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.810

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197