Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 48/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 25/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG KINH PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;
Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số1197/TC-HCSN ngày 24 tháng 02 năm 2005 về bổ sung kinh phí 2005 cho các đơn vị được giao thực hiện Nghị định 10/CP thuộc Sở Y tế ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay bổ sung kinh phí cho các đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên thuộc Sở Y tế với tổng số tiền 19.673 triệu đồng, chi tiết theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Kinh phí ngân sách cấp bổ sung tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 và áp dụng trong 02 năm 2005 và 2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Bộ Tài chính 
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB : CT ; PCT/VX, TM
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Thành Tài

 

 

DANH MỤC

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BỔ SUNG KINH PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48 /2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính : Triệu đồng

Số TT

Tên đơn vị

Kinh phí bổ sung

01

Viện Y học dân tộc

440

02

BV Phạm Ngọc Thạch

2.400

03

BV Đa khoa Thủ Đức

2.150

04

BV Răng Hàm Mặt

100

05

BV Da Liễu

180

06

BV Chấn thương chỉnh hình

1.125

07

BV Tai Mũi Họng

720

08

BV Từ Dũ

2.400

09

BV An Bình

2.000

10

BV Bình Dân

225

11

BV Hùng Vương

2.400

12

BV Nhân dân Gia Định

5.533

 

Tổng cộng

19.673

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2005/QĐ-UB ngày 25/03/2005 về bổ sung kinh phí cho các đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính thuộc Sở Y tế do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.963

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143