Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/2000/QĐ-UB giao bổ sung kế hoạch vốn XDCB năm 2000 cho các Sở, Nghành, UBND các Quận, Huyện để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị trọng điểm và phục vụ 990 năm Thăng long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 45/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 05/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2000

 

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2000 CHO CÁC SỞ, NGHÀNH, UBND CÁC QUẬN, HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRỌNG ĐIỂM VÀ PHỤC VỤ 990 NĂM THĂNG LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước và nghị định số 87/CP ngày 19-12-1996,   Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18- 7-1998;
Căn cứ quyết định số 44/2000/QĐ-BTC ngày 22-3-2000 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 1999;
Căn cứ công văn số 46/TC/NSNN ngày 29-3-2000 của Bộ Tài chính về tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước;
Căn cứ quyết định số 20/2000/QĐ-UB ngày 28-02-2000 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2000 cho các cấp, các ngành và các đơn vị thuộc Thành phố Hà nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính- Vật giá Hà nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Giao bổ sung kế hoạch vốn XDCB năm 2000 cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện (Theo biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2: - Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, tổ trưởng tổ công tác liên ngành thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị của UBND Thành phố về việc triển khai kế hoạch đầu tư những công trình trọng điểm phục vụ kỷ niệm 990 năm Thăng Long, tập trung triển khai ngay kế hoạch bổ sung được giao; chỉ đạo các Chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng. Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu gặp khó khăn vướng mắc phải báo cáo ngay về UBND Thành phố để kịp thời xử lý. Tuỳ theo năng lực triển khai của các dự án số liệu trên được điều chỉnh hàng tháng. Giá trị có tính pháp lý của công trình chỉ sau khi dự án được duyệt và được ấn định tại số liệu quyết toán công trình theo đúng pháp lý của Nhà nước.

Các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện, các Chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghiêm tức chế độ báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện kế hoạch các dự án trên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định tại quyết định số 20/2000/QĐ-UB ngày 28-2-2000 của UBND Thành phố.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính Vật giá; Địa chính - Nhà đất; Xây dựng; Giao thông công chính; Công nghiệp; Nông nghiệp & PTNT; văn hoá Thông tin, BCĐ công trình kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long ; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2000/QĐ-UB giao bổ sung kế hoạch vốn XDCB năm 2000 cho các Sở, Nghành, UBND các Quận, Huyện để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị trọng điểm và phục vụ 990 năm Thăng long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253