Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4414/2005/QĐ-BYT thành lập Ban quản lý Dự án mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, phương tiện bảo hộ phòng chống đại dịch cúm A (H5N1) ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4414/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4414/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ HÓA CHẤT, PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM A (H5N1) Ở NGƯỜI

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ vào Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2005 cho công tác phòng, chống đại dịch cúm A(H5N1) ở người;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính kiêm Trưởng Tiểu ban hậu cần – Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút (SARS) và Cúm A (H5N1) ở người.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, phương tiện bảo hộ phòng chống đại dịch cúm A (H5N1) ở người, gọi tắt là Ban quản lý Dự án phòng chống cúm A gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Trưởng Ban quản lý dự án.

2. Ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính – Phó Trưởng Ban quản lý dự án.

3. Ông Lương Ngọc Khuê, Phó Vụ trưởng Vụ Điều trị - Ủy viên.

4. Ông Vũ Sinh Nam, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam - ủy viên.

5. Ông Phạm Văn Tác, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo - Ủy viên.

6. Ông Đỗ Hán, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế - Ủy viên

7. Ông Bùi Sỹ Việt, Chuyên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - ủy viên.

8. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài chính - Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Chuyên viên Vụ Điều trị - Ủy viên.

10. Ông Trần Thanh Dương, Chuyên viên Cục Y tế dự phòng Việt Nam - Uỷ viên.

11. Ông Nguyễn Minh Lợi, Chuyên viên Vụ Khoa học Đào tạo - Uỷ viên.

12. Ông Đoàn Nhật Ánh, Chuyên gia Trang thiết bị y tế công tác tại Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Uỷ viên.

13. Bà Phạm Thị Minh Nga, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính - Uỷ viên kiêm Kế toán trưởng dự án.

Điều 2. Ban quản lý dự án có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch Ngân sách và các kế hoạch khác của Dự án nhằm đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị, phương tiện cho công tác phòng chống dịch cúm A (H5N1), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của Dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt; Phối hợp chặt chẽ và thống nhất với Trưởng Tiểu ban hậu cần của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút và các Vụ, Cục chức năng Bộ Y tế giải quyết những vấn đề kỹ thuật và những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện Dự án nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp thời các vật tư, hoá chất, phương tiện cho công tác phòng chống dịch cúm A (H5N1) ở người.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hoá chất phương tiện bảo hộ phòng chống dịch cúm A (H5N1) ở người theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quy chế đấu thầu.

4. Thực hiện các chế độ thống kê, kiểm toán theo quy định. Quản lý và sử dụng các nguồn lực dự án đúng mục đích, đáp ứng kịp thời yêu cầu về chuyên môn y tế, bảo đảm cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất và thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Báo cáo kết quả thực hiện Dự án với Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức bàn giao tài liệu, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác (nếu có) khi Dự án kết thúc theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

Điều 3. Trưởng ban quản lý dự án có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động và kết quả của dự án trong phạm vi trách nhiệm được giao.

2. Quy định tổ chức nội bộ của Ban quản lý dự án và quy định chức năng, nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban quản lý dự án đảm bảo hoạt động có hiệu quả và chính xác.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản lý dự án được giao tại điều 2 của Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc Bộ Y tế và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc của Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn khi được Bộ trưởng uỷ quyền; Các cán bộ có tên trong điều 1 được hưởng phụ cấp quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban quản lý dự án phòng chốn dịch cúm A (H5N1) tự giải thể sau khi dự án kết thúc.

Điều 6. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Cục trưởng Cụ Y tế dự phòng Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG 
Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4414/2005/QĐ-BYT thành lập Ban quản lý Dự án mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, phương tiện bảo hộ phòng chống đại dịch cúm A (H5N1) ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.822

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170