Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 440/2006/QĐ-UBND về việc hoàn ứng và chuyển nguồn XDCB 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 440/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 29/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 440/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V HOÀN ỨNG VÀ CHUYỂN NGUỒN XDCB 2006

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 141/TC-ÐT ngày 28.3.2006, 

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Bổ sung từ nguồn dự phòng Ngân sách tỉnh năm 2006 để hoàn ứng vốn từ Ngân sách tỉnh: 378.006.509 đồng (Ba tram bẩy tám triệu, không tram linh sáu nghìn, năm trăm linh chín đồng) cho Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh để bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi dất xây dựng trụ Sở.

Ðiều 2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh theo chức năng phối hợp tổ chức, thực hiện việc hoàn ứng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh và Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 440/2006/QĐ-UBND về việc hoàn ứng và chuyển nguồn XDCB 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.763
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142