Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 429/QĐ-TTg năm 2015 bổ sung kinh phí từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách Trung ương năm 2013 cho một số địa phương để thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 429/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN TĂNG BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2013 CHO MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 591/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Đồng ý bổ sung 197,6 tỷ đồng (một trăm chín mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng) từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013 cho 30 tỉnh để hỗ trợ đất sản xuất, mua sắm máy móc nông cụ và nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 591/BKHĐT-KTĐPLT nêu trên. Thời gian giải ngân đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương để triển khai thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh được bổ sung vốn có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh được hỗ trợ bổ sung vốn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, KTN, V.III, HC;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 429/QĐ-TTg năm 2015 bổ sung kinh phí từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách Trung ương năm 2013 cho một số địa phương để thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91