Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 415/2006/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ và sụt lún đất tại Tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 415/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 415/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO MƯA LŨ VÀ SỤT LÚN ĐẤT TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (công văn số 14/BC-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2006, công văn số 328/UBND-NN ngày 21 tháng 2 năm 2006); ý kiến của các Bộ:

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bộ Tài chính 2.500 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2006 và xuất cấp 50 tấn gạo từ dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Hải Lăng và hỗ trợ các hộ dân phải di dời ra khỏi vùng sụt lún đất tại xã Tân Hiệp, huyện Cam Lộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí và gạo được hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng; đồng thời, làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất giải pháp khắc phục sụt lún đất, lập Dự án di dân ra khỏi vùng sụt lún đất tại thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành và tổ chức thực hiện dự án nhằm sớm ổn định sản xuất, đời sống cho nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động- TB&XH;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, ĐP, IV, TH;
- Lưu: VT, NN(4). Lĩnh 30.

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 415/2006/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ và sụt lún đất tại Tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610
DMCA.com Protection Status