Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2013 về quy định mức chi thực hiện xây dựng Ngân hàng câu trắc nghiệm thực hiện Điểm 1.2 và 1.3 Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND tỉnh Sơn La

Số hiệu: 406/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 07/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM THỰC HIỆN ĐIỂM 1.2 VÀ 1.3 KHOẢN 1, ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2012/NQ-HĐND NGÀY 19/9/2012 CỦA HĐND TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của liên bộ: Tài chính - Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn về nội dung, mức chi công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng Ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII về quy định mức chi thực hiện xây dựng Ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và đào tạo tại Tờ trình số 37/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện xây dựng Ngân hàng câu trắc nghiệm thực hiện Điểm 1.2 và 1.3, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của HĐND tỉnh Sơn La, như sau:

1. Quy định

a) Ngân hàng câu trắc nghiệm gồm các câu trắc nghiệm khách quan trực tiếp phục vụ quá trình học tập và giảng dạy theo phân phối chương trình tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

b) Việc quản lý ngân hàng câu trắc nghiệm phải được tiến hành trên phần mềm chuyên dụng và được thống nhất quản lý trong phạm vi toàn tỉnh.

c) Việc soạn thảo, đề xuất các câu trắc nghiệm do giáo viên đang trực tiếp đứng lớp tại các đơn vị trường học hoặc do đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn thực hiện.

2. Mức chi

a) Các câu hỏi qua thẩm định được đưa vào ngân hàng để sử dụng và quản lý, mức chi cho việc soạn thảo và thẩm định được tính theo kết quả định cỡ độ phức tạp của từng câu, như sau:

STT

Độ phức tạp

Mức chi soạn thảo

(1 câu)

Mức chi thẩm định và biên tập (1câu)

1

Dễ (nhận biết)

30.000 đồng

40.000 đồng

2

Trung bình (thông hiểu)

60.000 đồng

60.000 đồng

3

Khó (vận dụng)

90.000 đồng

80.000 đồng

b) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai việc biên soạn câu trắc nghiệm và định kỳ mỗi năm 2 lần tổng hợp, thẩm định nội dung, định cỡ câu hỏi và xây dựng Ngân hàng câu trắc nghiệm, bắt đầu từ năm 2013.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của HĐND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Phó CVP: Nguyễn Huy Anh;
- Lưu: VT, KTTH, Tú 25 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2013 về quy định mức chi thực hiện xây dựng Ngân hàng câu trắc nghiệm thực hiện Điểm 1.2 và 1.3 Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155