Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 40/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:40/2008/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN XDCB TẬP TRUNG NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Quyết định số 260/QĐ-BKH ngày 19/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 15 về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2009 và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2009 cho các chương trình, dự án và phân cấp cho các huyện, thị xã như các biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn cho các công trình đã phê duyệt quyết tóan; thông báo hạng mục công trình và cơ cấu vốn đầu tư cho các chương trình, dự án do tỉnh quản lý; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Biểu 1

BỐ TRÍ VỐN XDCB TẬP TRUNG TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2009

Ghi chú

 

TỔNG SỐ (A+B)

 

77.154

 

A

VỐN NGÂN SÁCH CÂN ĐỐI

 

49.154

 

I

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

2.500

 

II

CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN

 

3.000

 

III

NÔNG- LÂM- NGƯ NGHIỆP

 

4.500

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

- Hệ thống thủy lợi Sa Lung, huyện Vĩnh Linh

Sở NN- PTNT

2.500

Ngân sách TT 6.501

 

- Dự án di dân ra khỏi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Trúc Kinh

UBND huyện Gio Linh

1.800

 

 

- Dự án làng thanh niên lập nghiệp miền Tây Vĩnh Linh

Tỉnh đoàn

200

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.978

IV

CÔNG NGHIỆP

 

2.500

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

- Nâng cấp và mở rộng lưới điện hạ thế của huyện Vĩnh Linh và huyện Cam Lộ

Sở Công thương

2.500

Ngân sách 6.408+ JBIC

V

GIAO THÔNG- VẬN TẢI

 

9.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

- Cầu Bến Sanh thuộc đường tỉnh 75 Đông.

Sở GT-VT

500

Trả nợ QT

 

- Bến xe trung tâm TX Đông Hà

Sở GT-VT

2.000

Ngân sách 6.040

 

- Hỗ trợ giải phóng mặt bằng QL 1A đoạn qua huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh

1.000

Hỗ trợ huyện Vĩnh Linh

 

- Hỗ trợ xây dựng đường vào khu tái định cư thôn Cu Vơ, xã Hướng Linh

UBND huyện Hướng Hóa

500

Hỗ trợ huyện Hướng Hóa

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

- Cầu Bắc Phước

Sở GT-VT

2.500

 

 

- Đường Trường Chinh- TX Đông Hà

BQL DA CSHT tỉnh

2.500

 

VI

CẤP NƯỚC – CÔNG CỘNG

 

2.540

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

- Cấp nước thị trấn Gio Linh

Cty TNHH một tv CN-XD Quảng Trị

1.540

Ngân sách 3.308

 

- Cấp nước thị trấn Cửa Việt

Cty TNHH một tv CN-XD Quảng Trị

1.000

Ngân sách 5.345

VII

Y TẾ

 

 

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

- Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mêkông

Sở Y Tế

500

+ADB

VIII

VĂN HÓA- THÔNG TIN, THỂ DỤC- THỂ THAO

 

3.000

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

- Nhà văn hóa thiếu nhi thị xã Quảng Trị

UBND TX Quảng Trị

2.000

Hỗ trợ thị xã Quảng Trị

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

- Nhà thi đấu, tập luyện thể thao huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh

 

Hỗ trợ kỷ niệm 55 năm Giải phóng

IX

GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

 

6.650

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

- Nhà học lý thuyết- Trường CNKT và Nghiệp vụ giao thông vận tải

Trường CNKT và Nghiệp vụ GTVT

1.000

Ngân sách hỗ trợ 2.300

 

- Giảng đường Trường trung học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trường trung học NN và PTNT

650

 

 

- Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh

500

 

 

- Nhà khảo thí thuộc Sở Giáo dục- Đào tạo

Sở GĐ-ĐT

500

 

 

Hỗ trợ đối ứng Chương trình Kiên cố hoác trường, lớp học

 

 

 

 

- Trường THPT Vĩnh Linh

Sở GĐ-ĐT

400

 

 

- Huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh

500

 

 

- Huyện Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

500

 

 

- Huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

400

 

 

- Huyện Triệu Phong

UBND huyện Triệu Phong

600

 

 

- Huyện Hướng Hóa

UBND huyện Hướng Hóa

500

 

 

- Huyện Đakrông

UBND huyện Đakrông

300

 

 

- Huyện Hải Lăng

UBND huyện Hải Lăng

600

 

 

- Thị xã Quảng Trị

UBND TX Quảng Trị

200

 

X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

600

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

- Trung tâm Kỹ thuật đo lường, thử nghiệm

Chi cục Đo lường chất lượng

600

Trả nợ hoàn thành

XI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

12.364

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

- Trụ sở Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ

800

Trả nợ hoàn thành

 

- Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

700

Trả nợ hoàn thành

 

- Cải tạo Trụ sở Ban Dân tộc

Ban Dân tộc

180

Trả nợ hoàn thành

 

- Trụ sở UBMTTQ Việt Nam tỉnh

UBMTTQ Việt Nam tỉnh

410

Trả nợ hoàn thành

 

- Hỗ trợ Trụ sở Huyện ủy Hải Lăng

VP huyện ủy Hải Lăng

500

Trả nợ hoàn thành

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

- Nhà làm việc, tập luyện và biểu diễn của Đoàn nghệ thuật tổng hợp tỉnh (Giai đoạn 1)

Đoàn NTTH tỉnh

2.000

 

 

- Trụ sở Sở Tài nguyên- Môi trường

Sở Tài nguyên- Môi trường

2.500

 

 

- Nhà lưu trữ Tỉnh ủy

VP tỉnh ủy

1.000

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

- Trụ sở Sở Tài chính

Sở Tài chính

2.000

 

 

- Kinh phí đền bù mở rộng khuôn viên Trụ sở Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh

VP Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh

2.274

 

XII

AN NINH - QUỐC PHÒNG

 

2.000

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

- Công trình CH5-01

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

2.000

 

B

VỐN TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

28.000

 

I

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU DU LỊCH TỈNH

 

8.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

- Khu dân cư bãi tắm 2, khu Du lịch- dịch vụ Cửa Việt

BQL các khu du lịch tỉnh

4.200

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

- Hạ tầng kỹ thuật công viên, bãi tắm, khu du lịch- dịch vụ Cửa Việt

BQL các khu du lịch tỉnh

3.000

 

 

- Hệ thống cấp nước khu bãi tắm 2, khu du lịch- dịch vụ Cửa Việt

BQL các khu du lịch tỉnh

800

 

II

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG TỈNH

 

20.000

 

 

Công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam đường 9D, thị xã Đông Hà

BQL DA CSHT tỉnh

8.000

 

 

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Đông Hà (GĐ1)

BQL DA CSHT tỉnh

1.000

 

 

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho các hộ bị di dời khi xây dựng các công trình trên địa bàn TX Đông Hà

BQL DA CSHT tỉnh

6.000

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

- Nhà thị đấu đa năng tỉnh Quảng Trị

BQL DA CSHT tỉnh

5.000

 

 

Biểu 2:

BỐ TRÍ VỐN PHÂN CẤP HUYỆN, THỊ XÃ QUẢN LÝ NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Huyện, thị xã

Tổng số

(Bao gồm thu từ tiền sử dụng đất)

Trong đó

Vốn ngân sách tỉnh cân đối

Vốn từ thu tiền sử dụng đất

 

Tổng số

68.013

36.013

32.000

1

Thị xã Đông Hà

14.720

6.220

8.500

2

Thị xã Quảng Trị

6.394

3.394

3.000

3

Huyện Hải Lăng

7.600

4.100

3.500

4

Huyện Triệu Phong

7.695

4.195

3.500

5

Huyện Gio Linh

6.700

3.700

3.000

6

Huyện Vĩnh Linh

8.100

4.100

4.000

7

Huyện Cam Lộ

6.500

3.500

3.000

8

Huyện Đakrông

3.200

3.200

0

9

Huyện Hướng Hóa

7.104

3.604

3.500

10

Huyện đảo Cồn Cỏ

Bố trí từ nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu đầu tư huyện mới chia tách 12,5tỷ đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253