Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 36/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 31/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng n năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2007QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 719/SKHĐT-XDCB ngày 21 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 từ nguồn vốn ngân sách 20 tỷ đồng đã bố trí đầu năm để thanh toán khối lượng chuẩn bị đầu tư các dự án tạm ngưng chuẩn bị thủ tục xây dựng cơ bản theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

KẾ HOẠCH

VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 TTKL ĐÃ HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN TẠM NGƯNG CHUẨN BỊ THỦ TỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN
(Kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Giá trị quyết toán

Đã cấp phát đến hết năm 2006

Kế hoạch vốn 2007

Ghi chú

 

Tổng số

 

6.571

1.653

4.918

 

1

Đường Trương Công Định đoạn Lê Hồng Phong – Quang Trung

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

320

300

20

 

2

Đường Phạm Văn Dinh

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

168

0

168

 

3

Đường Lê Thánh Tông

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

101

0

101

 

4

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ 51C ra bãi tắm Chí Linh

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

218

0

218

 

5

Đường Ngô Đức Kế

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

37

0

37

 

6

Nâng cấp dường Bình Giã đoạn Lê Hồng Phong - Nguyễn An Ninh

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

299

275

24

 

7

Đường quy hoạch B48 phường 2 thành phố Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

17

0

17

 

8

Đường quy hoạch số 12 thị trấn Long Hải (đoạn 1)

Ban Quản lý dự án huyện Long Điền

572

110

462

 

9

Đường quy hoạch số 17 thị trấn Long Điền

Ban Quản lý dự án huyện Long Điền

115

100

15

 

10

Đường quy hoạch số 33 thị trấn Phước Bửu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

91

78

13

 

11

Đường quy hoạch số 34 thị trấn Phước Bửu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

107

99

8

 

12

Đường quy hoạch số 35 thị trấn Phước Bửu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

103

96

7

 

13

Đường quy hoạch số 6 thị trấn Phước Bửu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

268

224

44

 

14

Đường quy hoạch số 7 thị trấn Phước Bửu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

274

236

38

 

15

Đường nội ô phường Phước Hưng

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

93

0

93

 

16

Đường quy hoạch trung tâm xã Hòa Long thị xã Bà Rịa

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

564

0

564

 

17

Đường nội thị Phước Tân – Long Toàn

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

485

0

485

 

18

Kè và cải tạo 2 bờ sông Dinh các đoạn: bờ Tây từ Quốc lộ 51 đường Điện Biên Phủ, bờ Đông từ cầu Long Hương – nhà văn hóa

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

381

0

381

 

19

Đường Nguyễn Tất Thành đoạn Quốc lộ 56 đến đường vành đai trung tâm hành chính - chính trị tỉnh

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

441

0

441

 

20

Hương lộ 2 nối dài – ngã 5 Long Điền

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

364

0

364

 

21

Đập dâng và cống thoát lũ hạ lưu sông Dinh

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

174

0

174

 

22

Đường vành đai phía Bắc thị xã Bà Rịa

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

485

0

485

 

23

Đường giao thông nội vùng dự án định canh, định cư Xuân Sơn, Đá Bạc, Suối Nghệ (giai đoạn 2)

Ban Quản lý dự án định canh, định cư Xuân Sơn, Đá Bạc, Suối Nghệ

454

85

369

 

24

Tuyến đường An Hoà, An Điền, An Hải và thoát nước Khu tái định cư xã Lộc An huyện Đất Đỏ

Ban Quản lý dự án 773 xã Lộc An

333

50

283

 

25

Xây dựng khu tâm thần và người tàn tật tại Trung tâm xã hội Phú Mỹ (mở rộng Trung tâm xã hội Phú Mỹ)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

107

0

107

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2007/QĐ-UBND sửa đổi kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngày 31/05/2007 kèm theo Quyết định 03/2007QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.183.133