Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3235/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3235/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 28/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3235/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN BÙ GIÁ NƯỚC CUNG CẤP CHO HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 61/2001/QĐ-UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 và Quyết định số 56/2005/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt và điều chỉnh phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ;
Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Thông báo số 214/TB-VP ngày 17 tháng 3 năm 2008 thông báo kết luận của Chủ tịch Lê Hoàng Quân tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ngày 11 tháng 3 năm 2008;
Xét Tờ trình số 6974/LS-TC-GTVT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Liên Sở Tài chính - Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ như sau:

1.1. Đơn giá một mét khối (m3) nước cung cấp cho huyện Cần Giờ được ấn định thống nhất trên toàn địa bàn như sau: Nước dùng cho sinh hoạt 2.700 đồng/m3; nước dùng cho sản xuất 4.500 đồng/m3; nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp 6.000 đồng/m3; nước dùng cho kinh doanh thương mại, dịch vụ 8.000 đồng/m3.

1.2. Định mức sử dụng nước sạch của người dân huyện Cần Giờ được áp dụng theo Quyết định số 154/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Đơn giá nước cấp bù:

STT

Các địa điểm cung
cấp nước

Đơn giá cấp bù nước sinh hoạt (đ/m3)

Đơn giá cấp bù nước sản xuất (đ/m3)

Đơn giá cấp bù nước HCSN (đ/m3)

Đơn giá cấp bù nước KD DV (đ/m3)

01

02

03

Hào Võ - Long Hòa

Hòa Hiệp - Long Hòa

Đồng Hòa - Long Hòa

30.974

39.506

40.928

29.174

37.706

39.128

27.674

36.206

37.628

25.674

34.206

35.628

04

05

Bình Phước - Bình Khánh

Bình Thạnh - Bình Khánh

15.780

18.624

13.980

16.824

12.480

15.324

10.480

13.324

06

07

08

An Hòa - Tam Thôn Hiệp

An Lộc - Tam Thôn Hiệp

Trần Hưng Đạo - TTH

22.442

22.442

19.598

20.642

20.642

17.798

19.142

19.142

16.298

17.142

17.142

14.298

09

10

11

12

An Hòa - An Thới Đông

Doi Lầu - An Thới Đông

An Nghĩa - An Thới Đông

Trường cai nghiện TNXP

21.968

27.656

23.864

26.234

20.168

25.856

22.064

24.434

18.668

24.356

20.564

22.934

16.668

22.356

18.564

20.934

13

14

15

16

Vàm Sát 1 - Lý Nhơn

Vàm Sát 2 - Lý Nhơn

Lý Thái Bửu - Lý Nhơn

Tân Điền - Lý Nhơn

25.286

25.760

28.604

29.078

23.486

23.960

26.804

27.278

21.986

22.460

25.304

25.778

19.986

20.460

23.304

23.778

17

18

Thiềng Liềng - Thạnh An

Thạnh Hòa - Thạnh An

32.596

36.388

30.796

34.588

29.296

33.088

27.296

31.088

19

Các tiểu khu rừng PH

19.908

18.108

16.608

14.608

20

Xã Cần Thạnh

36.232

34.432

32.932

30.932

1.4. Thời điểm thực hiện điều chỉnh cấp bù giá nước: áp dụng từ ngày Quyết định điều chỉnh có hiệu lực cho đến khi có quy định mới của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.5. Giao Sở Tài chính phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt bổ sung dự toán năm 2008 cho ngân sách huyện Cần Giờ.

1.6. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, cấp phát và quyết toán kinh phí cấp bù giá nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ theo đúng quy định.

1.7. Các điều khoản khác của Quyết định số 61/2001/QĐ-UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 và Quyết định số 56/2005/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt và điều chỉnh phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Công ty Cấp nước thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3235/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.437

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23