Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 322/QĐ-UB năm 2001 Quy định tạm thời việc quản lý nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm thể thao dưới nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 322/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Viết Xê
Ngày ban hành: 12/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/QĐ-UB

Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC QUẢN LÝ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM THỂ THAO DƯỚI NƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-UB ngày 21/4/1999 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm thể thao dưới nước;

- Theo đề nghị tại công văn liên ngành số 190 CV/LN ngày 05/0/2000 của Liên ngành Tài chính Vật giá- Thể dục thể thao về việc quản lý sự nghiệp tại trung tâm thể thao dưới nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Về thu sự nghiệp tại Trung tâm thể thao dưới nước:

1. Trung tâm được thu các khoản thu sự nghiệp gồm :

-Thu vé bơi lội tại bể bơi của Trung tâm ( giá vé theo Quyết định của Sở Tài chính Vật giá)

- Thu học phí học bơi.

- Thu hoạt động dịch vụ phục vụ liên quan.

2. Tất cả nguồn thu này được để lại 100% cho đơn vị để bổ sung hoạt động chi sự nghiệp của Trung tâm và Trung tâm phải quản lý theo chế độ Nhà nước hiện hành.

3. Về sử dụng:

- 95% tổng số thu dùng để bù đắp những chi phí vật chất, lao động đã tiêu hao cho hoạt động thu, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm,...

- 5% tổng số thu dùng để lập quỹ của đơn vị nhằm động viên khuyến khích Trung tâm tăng cường các hoạt động thu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, VKSND tỉnh, Thanh tra NN tỉnh;
- VP: LĐ và các CV: TC,VX,TH;
- Lưu VT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Viết Xê

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 322/QĐ-UB năm 2001 Quy định tạm thời việc quản lý nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm thể thao dưới nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.552

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224