Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 30/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 28/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2002 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 924/KHĐT-TH ngày 18 tháng 3 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung của thành phố với tổng số vốn đầu tư 3355,87 tỷ đồng (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm) ; trong đó :

1.1. Thanh toán khối lượng đọng : 100 tỷ đồng ;

1.2. Vốn đối ứng cho các dự án ODA (22 dự án) : 223,15 tỷ đồng;

1.3. Chi trả thi công ứng vốn (33 dự án) : 207,11 tỷ đồng ;

1.4. Bù lãi vay cho các dự án kích cầu (125 dự án) : 45,39 tỷ đồng;

1.5. Công trình chuyển tiếp (219 dự án) : 2.228,62 tỷ đồng ;

1.6. Công trình khởi công mới (05 dự án) : 251,60 tỷ đồng ;

1.7. Phân cấp vốn cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý : 300 tỷ đồng.

Điều 2.- Phần vốn đầu tư phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý được dùng để đầu tư :

2.1. Làm vốn đối ứng (theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm) để đầu tư các dự án đường hẻm, đường liên phường nội thành, cầu bê tông thay cầu khỉ, đường nông thôn, đường liên ấp, xã ngoại thành ;

2.2. Công trình phòng, chống lụt, bão ;

2.3. Hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước thải khu vực nội thành và các khu dân cư tập trung ngoại thành ;

2.4. Các công trình thủy lợi, chống khô hạn thuộc phạm vi quản lý của một quận - huyện ;

2.5. Sửa chữa các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học theo phân cấp quản lý cơ sở vật chất của thành phố và sửa chữa trong dịp hè ;

2.6 Sửa chữa các phòng khám bệnh, các trạm y tế cấp xã, phường hiện có do bị xuống cấp, hư hỏng nặng.

Điều 3.- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung, các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giaọ

Điều 4.- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá, Kho bạc Nhà nước thành phố tiến hành phân khai chi tiết danh mục các dự án thanh toán khối lượng đọng.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định nàỵ/.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ, Tổ TH (5b)
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.613

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141