Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 296/QĐ-SGTVT năm 2009 về việc giao kế hoạch vốn các công trình sử dụng vốn đảm bảo giao thông năm 2009 - nguồn vốn ngân sách thành phố do Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 296/QĐ-SGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Quang Phượng
Ngày ban hành: 09/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 296/QĐ-SGTVT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG NĂM 2009 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 09/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 1991 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông - Công chánh;
Căn cứ quyết định số 1187/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh về đổi tên Sở Giao thông Công chánh thành Sở Giao thông - Công chính trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;
Căn cứ quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông – Công chính;
Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phân công giải quyết một số lĩnh vực đầu tư xây dựng ngành giao thông công chính;
Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố về đổi tên Sở Giao thông - Công chính thành Sở Giao thông Vận tải thành phố;
Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2009 nguồn vốn ngân sách thành phố và vốn viện trợ phát triển (ODA);
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch & Đầu tư Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch vốn các công trình sử dụng vốn đảm bảo giao thông năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Sở theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ được giao ở Điều 1, Giám đốc các đơn vị được giao kế hoạch cần triển khai ngay theo đúng quy định hiện hành nhằm hoàn thành trong năm 2009.

Điều 3. Giám đốc các đơn vị được giao kế hoạch cùng Trưởng các Phòng tham mưu Sở theo nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Kho Bạc NN TP;
-Sở TC;
-Sở Kế hoạch và Đầu tư;
-Ban Giám đốc Sở;
-Các Phòng trực thuộc Sở;
-Đảng ủy; CĐ; Đoàn TN Sở;
-Lưu (VP - KHĐT)H.38b.

GIÁM ĐỐC
Trần Quang Phượng

 


DANH MỤC

KẾ HOẠCH VỐN CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGTVT ngày tháng năm 2009 của Sở Giao thông Vận tải)

Đvt: triệu đồng

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

KC-HT

NĂNG LỰC THIẾT KẾ

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

KH vốn 2009

GHI CHÚ

 

TỔNG

 

 

 

 

143.081

38.000

 

I.

Công trình thanh toán nợ đọng

 

 

 

 

23.942

872

 

1

Xây dựng cầu bộ hành tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ, đường Cống Quỳnh

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.1

2003-2004

XD cầu vượt bằng composite

1.588

308

Thông tri phê duyệt QT số 12805/QĐ-STC ngày 23/12/2008

2

Đảm bảo giao thông đường Bình Long

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.Bình Tân

2005

Lắp đặt 300m D800, 392m D600,192m D400 hố ga .

1.980

51

Thông tri phê duyệt QT số 10362/QĐ-STC ngày 22/10/2008

3

Đảm bảo giao thông đường Phan Anh

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.Bình Tân

2005

Lắp đặt 39,2m D1000, 196m D800, 580,4m D600, 833,4m D400, 73 hố ga.

2.981

259

Thông tri phê duyệt QT số 12804/QĐ-STC ngày 23/12/2008

4

Xây dựng cầu vượt qua kênh Tân Hóa 1

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.6

2003

Xây dựng cầu sắt

299

17

Thông tri phê duyệt QT số 12806/QĐ-STC ngày 23/12/2008

5

Xây dựng cầu vượt qua kênh Tân Hóa 2

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.6

2003

Xây dựng cầu sắt

299

15

Thông tri phê duyệt QT số 12807/QĐ-STC ngày 23/12/2008

6

Đảm bảo giao thông nâng cấp tuyến đường nội bộ của Đại học quốc gia TPHCM

Khu quản lý giao thông đô thị số 2

Q. Thủ Đức

2006-2007

Xây dựng cầu vượt đường ống cấp nước D600

7.059

81

Thông tri phê duyệt QT số 10097/QĐ-STC ngày 15/10/2008

7

Đảm bảo giao thông đường Đặng Thúc Vịnh (từ cầu Rạch Tra đến đường Lê Văn Khương).

Khu quản lý giao thông đô thị số 3

H. Hóc Môn

2007

Đảm bảo giao thông

1.949

36

Thông tri phê duyệt QT số 11141/QĐ-STC ngày 11/11/2008

8

Lắp đặt dải phân cách đường Huỳnh Tấn Phát (từ đường Bùi Văn Ba đến cầu Phú Xuân và đoạn từ đường Bùi Văn Ba đến cầu Tân Thuận)

Khu quản lý giao thông đô thị số 4

Q.7

2007

Lắp đặt dải phân cách BTCT dài 5.028m.

2.200

90

Thông tri phê duyệt QT số 10742/QĐ-STC ngày 03/11/2008

9

Lắp đặt hệ thống thóat nước đường Đinh Đức Thiện

Khu quản lý giao thông đô thị số 4

H.BC

2007

Chiều dài tuyến 2.346m; lắp đặt 145,8m cống D400; 1.287,4m cống D600; 662,7m cống D800; 5 cửa xả; 77 hầm ga các loại.

5.587

15

Thông tri phê duyệt QT số 12899/QĐ-STC ngày 25/12/2008

II.

Các công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

119.139

37.128

 

1

Dự án nạo vét rạch Bà Tiếng (từ đường Tên Lửa đến rạch Nước Lên).

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.Bình Tân

2007

Nạo vét chiều dài 2.500m .

2.194

730

Sở duyệt b/c KTKT ngày 18/8/2008, đã mở thầu lần 2 nhưng không đạt. Ngày 8/12/08, Sở có QĐ hủy kết quả đấu thầu . Hiện đang điều chỉnh lại b/c KTKT. DK hoàn thành quí III/09.

2

Giảm ngập triều đường Kinh Dương Vương (từ vòng xoay An Lạc đến vòng xoay Mũi Tàu)

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q. Bình Tân

2007-2008

Lắp đặt van 1 chiều D600, D800 bằng composit; Xây dựng phay chặn bằng thép, lắp nút chặn

1.062

480

Đã thi công xong, nghiệm thu ngày 25/11/2008.

3

Lắp đặt dải phân cách thép đường Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa (từ Bến Chương Dương - Phạm Hồng Thái)

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.1

2007-2008

Gia công lắp đặt 463,2md dãy PCT, 13 con lươn bê tông dài 2m, sơn đường.

460

123

Nghiệm thu ngày 23/12/08.

4

Lắp đặt dải phân cách thép đường Hoàng Diệu (từ Nguyễn Trường Tộ - Khánh Hội)

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.4

2007-2008

Lắp đặt dải phân cách thép chiều dài 600m

614

190

Đã nghiệm thu bàn giao tháng 12/08.

5

Lắp đặt dải phân cách thép đường Nguyễn văn Cừ (Trần Hưng Đạo - Trần Phú)

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.5

2007-2008

Lắp đặt dải phân cách thép chiều dài 768m

630

115

Đã nghiệm thu bàn giao tháng 12/08.

6

Lắp đặt dải phân cách thép đường Nguyễn Văn Lượng (Thống Nhất - Dương Quãng Hàm)

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.Gò Vấp

2007-2008

Lắp đặt dải phân cách thép chiều dài 1316m

1.053

90

Đã nghiệm thu bàn giao tháng 12/08.

7

Lắp đặt dải phân cách thép đường Hoàng Minh Giám (Nguyễn Kiệm - Đào Duy Anh)

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.Phú Nhuận

2007-2008

Lắp đặt dải phân cách thép chiều dài 604m

456

100

Đã nghiệm thu bàn giao .

8

Lắp đặt dải phân cách thép đường Khánh Hội (Hoàng Diệu - Cầu Kênh Tẻ)

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.4

2007-2008

Lắp đặt dải phân cách thép chiều dài 494m

394

65

Đã nghiệm thu bàn giao tháng 12/08.

9

Lắp đặt hàng rào thép trên dải phân cách QL1A (đoạn qua hầm chui Tân Tạo)

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q. Bình Tân

2008

Lắp đặt hàng rào thép dài 2.163m

1.661

1.000

Khởi công ngày 29/12/08, DK hoàn thành tháng 2/09

10

Xây dựng đường dẫn nối từ đường nội bộ khu dân cư Bình Hoà đến công trình cống kiểm soát triều rạch Lăng

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q. Bình Thạnh

2008

Đào đất, xử lý nền, gia cố móng và trải lớp cấp phối đá dăm chiều dài 40m, rộng 6m.

1.432

50

 Sở duyệt b/c KTKT ngày 21/7/2008, đang xin Sở cho phép điều chỉnh lại b/c KTKT.

11

 Nâng đường chống ngập đường Nguyễn Văn Luông - đường Nguyễn Ngọc Cung (từ cống Bà Lài đến cầu Phú Định )

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.6

2008

 Nâng cao trung bình 50cm, xây dựng triền lề, vỉa hè. Chiều dài 700m, rộng 14m.

8.366

3.200

 Gói số 2 nghiệm thu ngày 30/12/08, gói XL1 dự kiến hoàn thành ngày 20/01/09

12

 Sửa chữa đảm bảo giao thông bãi đậu xe buýt số 1129/18 đường Lạc Long Quân

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.Tân Bình

2008

2.986m2

2.051

1.100

Đã nghiệm thu bàn giao tháng 12/08.

13

 Sửa chữa đảm bảo giao thông đường An Dương Vương (từ Bà Hom đến Hùng Vương)

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.6, Q. Bình Tân

2008

1.150mx7m

1.438

277

Nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 14/11/2008

14

 Sửa chữa trụ chống va cầu Rạch Ông

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.8

2008

Xây mới trụ chống va số 2 phía hạ lưu; gia cường trụ chống va số 3 phía thượng lưu.

1.482

1.000

 Trình báo cáo KTKT ngày 29/10/08 . DK khởi công hoàn thành quí III/2009

15

Xây dựng đường nối giao thông giữa đường Tôn Thất Tùng và đường Đỗ Quang Đẩu

Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Q.1

2008-2009

Chiều dài tuyến 110m, bề rộng 10m.

2.600

1.500

Đang lập b/c KTKT. DK khởi công hoàn thành năm 2009

16

Đảm bảo giao thông đường song hành XLHN bờ Nam (đoạn qua cầu tạm Rạch Chiếc)

Khu quản lý giao thông đô thị số 2

Q.2, Q.9

2006-2008

Quận 2: dài 300m, trải cán BTNN dày 5cm;

Quận 9: dài 300m, đắp nền đường bằng cát dày bình quân 5cm, trải cán đá 0x4 dày 30cm, trải cán BTNN dày 5cm

2.289

600

 - Công trình đã hoàn thành vào ngày 30/10/2008. Hiện đang lập HSHC. Thanh toán KL còn lại + CP khác

17

Đảm bảo giao thông cầu Sài Gòn

Khu quản lý giao thông đô thị số 2

Q.2

2006-2008

Đóng mới cọc, hàn liên kết

2.026

900

Dự kiến hoàn thành công trình trong quí I/2009

- Thanh toán KL còn lại + CP khác

18

Giảm ngập khu vực ngã tư đường Quốc Hương và đường số 41, đường 65 thuộc Phường Thảo Điền-Q.2

Khu quản lý giao thông đô thị số 2

Q.2

2007-2008

L=600m, B=7,5m

2.481

200

hoàn thành trong tháng10/2008. Thanh toán KL còn lại + CP khác

19

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên Quốc Lộ 1A (đoạn từ ngã tư cầu vượt Linh Trung đến suối Xuân Trường), quận Thủ Đức.

Khu quản lý giao thông đô thị số 2

Q. Thủ Đức

2007-2008

Lắp đặt rãnh dọc BTCT dài 864m, cống D800 dài 205m và mương hở dài 123m

4.924

2.000

 Tháng 04/2009: Hoàn thành công trình. Thanh toán KLXL + CP khác

20

Căng cáp trên dải phân cách QL1A (từ Cầu vượt bình phước đến vòng xoay Thủ Đức)

Khu quản lý giao thông đô thị số 2

Q.TĐ

2008

L=7360md

4.116

2.000

Năm 2009: Hoàn thành và quyết toán công trình. Thanh toán KL còn lại + CP khác

21

Sửa chữa gia cường cầu Đúc Nhỏ

Khu quản lý giao thông đô thị số 2

Q.TĐ

2008

Sửa chữa gia cường

410

300

Hoàn thành công trình trong năm 2009. Thanh toán 100% KS, lập BCKTKT, 100% XL+100% CP khác.

22

Sửa chữa gia cường cầu Mỹ Thủy 1

Khu quản lý giao thông đô thị số 2

Q.2

2008

Sửa chữa gia cường

800

400

Hoàn thành công trình trong năm 2009. Thanh toán 100% KS, lập BCKTKT, 100% XL+100% CP khác.

23

Chống sạt lở mố cầu Giồng Ông Tố 1 trên đường Nguyễn Thị Định

Khu quản lý giao thông đô thị số 2

Q.2

2008-2009

Gia cố ổn định phần mố và xung quanh mố; thanh thải, trục vớt chống sạt lở khu vực gần cầu

6.600

50

 - Tạm ứng 20% CP KS, lập BCKTKT

24

Lắp đặt hàng rào trên dải phân cách giữa Quốc lộ 1A (đoạn từ ngã tư An Sương đến cầu vượt ngã tư Ga).

Khu quản lý giao thông đô thị số 3

Q.12

2007-2008

Lắp đặt dải phân cách bằng thép.

3.195

1.840

 Đã thi công xong, đang lập hồ sơ hoàn công.

25

Lắp đặt dải phân cách thép trên đường Tỉnh Lộ 8 (đoạn từ nút giao Củ chi đến cầu N31A).

Khu quản lý giao thông đô thị số 3

H. Củ Chi

2007

Lắp đặt dải phân cách bằng thép.

1.245

181

 Đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng ngày 28/04/2008.

26

Sửa chữa đường Đặng Công Bỉnh (Từ Nguyễn Văn Bứa đến cầu 19 tháng 5).

Khu quản lý giao thông đô thị số 3

H. Hóc Môn

2007

Đào đất.

Đắp cát dày 0,5m.

Trải cán đá 4x6(15cm).

Thảm BTNN 7cm.

6.432

1.500

Ngày 02/07/2008 khởi công công trình. Dự kiến hoàn thành công trình vào tháng 10/2008.

27

Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Trần Văn Mười (từ Quốc lộ 22 đến Phan Văn Hớn).

Khu quản lý giao thông đô thị số 3

H. HM

2008

Lắp đặt cống BTCT M300 có đường kính D400÷D1000

8.106

2.000

- Ngày 10/07/2008 khởi công công trình. Hoàn thành công trình vào tháng cuối tháng 12/2008.

28

Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Tỉnh lộ 15 (từ Nguyễn Văn Khạ đến cầu Bến Nẫy).

Khu quản lý giao thông đô thị số 3

H. HM

2008

Lắp đặt cống D1000, đấu nối cống ngang đường D400.

9.007

4.162

- Ngày 15/07/2008 khởi công công trình. Dự kiến nghiệm thu đưa vào sử dụng vào tháng 01/2009.

29

Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Phan Văn Hớn (từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Trần Văn Mười).

Khu quản lý giao thông đô thị số 3

H. HM

2007

Lắp đặt cống BTCT M300 có đường kính D400÷D1200.

8.973

2.000

 - Ngày 21/08/2008 khởi công công trình. Dự kiến nghiệm thu đưa vào sử dụng vào tháng 01/2009.

30

Sửa chữa cải tạo đảm bảo giao thông đường HT19 - Quận 12

Khu quản lý giao thông đô thị số 3

Q.12

2008-2009

567m x 7m

2.707

2.040

 - Đang trình Sở phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp.

31

Dự án đảm bảo giao thông cầu Phú Xuân

Khu quản lý giao thông đô thị số 4

Q.7

2007-2008

Xây dựng trụ chống va

1.774

400

Đang tổ chức đấu thầu

32

Dự án đảm bảo giao thông cầu Mương Chuối

Khu quản lý giao thông đô thị số 4

H. Nhà Bè

2007-2008

Xây dựng trụ chống va

5.621

1.200

Đang trình HSMT

33

Lắp đặt hàng rào thép trên dải phân cách bêtông QL.1A (đoạn từ mố B cầu Bình Điền đến ranh Long An)

Khu quản lý giao thông đô thị số 4

H. Bình Chánh

2007-2008

Dài 6258m

2.103

1.300

Đang thi công

34

Sửa chữa đảm bảo giao thông đường Phạm Hữu Lầu (đoạn từ cầu Cống Dinh đến đường Lê Văn Lương)

Khu quản lý giao thông đô thị số 4

H. Nhà Bè

2007-2008

Dài 1413m, bề rộng 6m. Đá 4x6 chèn 22% đá dăm dày 15cm, thảm BTNN dày 5cm.

2.246

400

Đã thi công xong

35

Sửa chữa đảm bảo giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm)

Khu quản lý giao thông đô thị số 4

Q.7

2007-2008

Dài 1509m, bề rộng từ 7m đến 11m. Bù vênh BTNN, thảm BTNN hạt mịn dày 6cm.

3.688

1.000

Đã thi công xong

36

Đảm bảo giao thông đường Trần Đại Nghĩa (từ cầu kênh B đến ngã ba Mai Bá Hương)

Khu quản lý giao thông đô thị số 4

H. Bình Chánh

2007-2008

Dài 4870m; rộng 6m; BTNN 5cm; đá 4x6 dày bình quân 15cm (22% diện tích)

8.109

2.000

Đã thi công xong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 296/QĐ-SGTVT năm 2009 về việc giao kế hoạch vốn các công trình sử dụng vốn đảm bảo giao thông năm 2009 - nguồn vốn ngân sách thành phố do Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.693

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139