Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2003/QĐ-UB về một số chế độ chính sách đối với công tác xóa mù chữ do Tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 29/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hoàng Ky
Ngày ban hành: 18/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2003/QĐ-UB

Nghệ An, ngày 18 tháng 2 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÓA MÙ CHỮ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ban hành ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tại Tờ trình số 114/TT.SGD - ĐT ngày 22/1/2003 và đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban Tổ chức chính quyền, Ban Dân tộc và Miền núi tại Biên bản liên ngành bàn về định mức chi cho công tác xoá mù chữ và PCGDTHCS ngày 21/01/2003;

Điều 1. 

1. Định mức chi cho xoá mù chữ và sau xoá mù chữ:

- Các xã đồng bằng: 100.000 đ/suất

- Các xã miền núi: 120.000 đ/suất

- Các xã vùng núi cao: 150.000 đ/suất

2. Tổng số kinh phí xoá mù chữ hàng năm được lấy từ nguồn ngân sách dùng cho Giáo dục - Đào tạo và phân bố như sau:- 80% dùng để chi cho người dạy, người học.

- 20% dùng để chi cho công tác chỉ đạo: tỉnh 10%, huyện 10%.

(Trong tổng số kinh phí dùng để chi cho người dạy, người học, thì 80% chi cho người dạy, bao gồm công tác điều tra, vận động, tổ chức lớp, giảng dạy; 20% chi cho người học).

Điều 2 . Mức chi trên được ứng trước 50% dùng để mua tài liệu, học phẩm cho người dạy, người học. Phần còn lại sẽ được thanh toán sau khi kiểm tra nghiệm thu kết quả. Kinh phí xóa mù chữ và sau xóa mù chữ thanh toán, quyết toán theo từng năm.

Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ky

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2003/QĐ-UB về một số chế độ chính sách đối với công tác xóa mù chữ do Tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.560

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175