Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2001/QĐ- UB về việc thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 29/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 25/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2001/QĐ- UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
Căn cứ Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 2/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2001/TTLT- BTC- BCA ngày 16/1/2001 của Liên Bộ Tài chính- Công an Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 2/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ phòng chống ma tuý.
Xét đề nghị của Sở Tài Chính- Vật giá và Công an Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 1152/TTr ngày 14/5/2001 .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý thành phố Hà Nội để hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma tuý; khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý của Thành phố Hà Nội .

Điều 2: Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố Hà Nội do đồng chí Phó chủ tịch UBND Thành phố kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm Thành phố Hà Nội quản lý, điều hành. Sở Tài Chính- Vật giá có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, quản lý và cấp phát kinh phí từ Quỹ.

Điều 3: Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố Hà Nội được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội và do Giám đốc Sở Tài Chính- Vật giá làm chủ tài khoản. Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm soát các khoản thu - chi từ Quỹ.

Điều 4: Quỹ phòng, chống ma tuý được hình thành từ các nguồn sau:

1. Tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền trên tài khoản của đối tượng phạm tội, tiền thu được do bán tài sản, phương tiện, tang vật bị tịch thu( trừ ma tuý) từ các vụ án phạm tội về ma tuý sau khi Bản án, Quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật.

2. Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng chống ma tuý.

Điều 5: Quỹ phòng, chống ma tuý được sử dụng vào các nội dung sau đây:

1. Hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma tuý; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma tuý.

2. Hỗ trợ cho thân nhân những người bị hy sinh; những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý.

3. Thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma tuý.

4. Hỗ trợ các hoạt động khác về phòng, chống ma tuý.

Điều 6:

1. Số tiền thu được từ các vụ án phạm tội về ma tuý do Toà án nhân dân cấp quận, huyện và Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử sau khi Bản án Quyết định có hiệu lực pháp luật được phân chia như sau:

- Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án.

- Trích 60% để chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố.

-Trích 10% để chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương.

2. Số tiền thu được từ các vụ án phạm tội về ma tuý do Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, toà án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm sau khi Bản án, Quyết định có hiệu lực thi hành thì phân chia như sau:

- Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện điều tra vụ án.

- Trích 70% chuyển vào Tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương.

Điều 7: Việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý thành phố được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 05/2001/TTLT ngày 16/1/2001 của Liên Bộ Tài chính- Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/ QĐ- TTg ngày 2/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý.

Điều 8: Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành có liên quan:

1. Sở Tài Chính- Vật giá có trách nhiệm tổng hợp số liệu thu- chi từ Quỹ theo dõi tình hình, quản lý, cấp phát sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống ma tuý thành phố báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Công an Thành phố Hà Nội ( cơ quan thường trực phòng, chống ma tuý) có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tài Chính- Vật giá xây dựng dự toán thu chi hàng năm của Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt làm căn cứ quản lý cấp phát và quyết toán.

- Tiếp nhận cho Quỹ các khoản tài trợ của các tổ chức cá nhân cho công tác phòng, chống ma tuý của địa phương và đề xuất phân phối sử dụng theo quy định của pháp luật.

3. Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà nội có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm soát thu chi của Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố.

4. Toà án nhân dân thành phố, quận huyện có trách nhiệm thông báo Bản án, Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật cho Công an Thành phố Hà Nội và Sở Tài Chính- Vật giá và cơ quan thi hành án Thành phố Hà Nội.

5. Cơ quan Thi hành án Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm áp dụng ngay các biện pháp thi hành án sau khi Bản án, Quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật để thu hồi tài sản nhập vào Quỹ phòng, chống ma tuý thành phố.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý có hiệu lực.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng ban tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2001/QĐ- UB về việc thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121