Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2006/QĐ-UBND quy định giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 28/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 08 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BÁN NƯỚC MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08/11/2004 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch, phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1030/2005/QĐ-UBND ngày 30/5/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị về Quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Công văn số 26/CV-TT ngày 06/3/2006 của Thường trực HĐND tỉnh về việc Quy định giá nước máy trên địa bàn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1733/TT-VG ngày 09/12/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá bán nước máy của Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị thống nhất trên địa bàn tỉnh như sau:

- Nước dùng sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình, tập thể: 3.500 đồng/m3

- Nước dùng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện: 4.800 đồng/m3

- Nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất: 5.700 đồng/m3

- Nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ: 7.200 đồng/m3

Mức giá bán nước máy quy định tại Quyết định này đã bao gồm cả thuế VAT, phí nước thải 200 đồng/m3 và chất lượng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống theo quy định tại Quyết định số 1329/2002/BYT/QĐ ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện chi tiết Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2006; Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các đối tượng tại Điều 1 và Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2006/QĐ-UBND quy định giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168